Wednesday, August 2, 2017

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ (၁)ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြကိုထည့္သြင္း လ်ာထားသြားမည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္


ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆီဆိုင္ မဲဆႏၵနယ္ မွ ဦးခြန္သန္းထူး က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ (RE) တြင္
ထီးအံုေစာက္ရြာအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
အဆိုပါေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ မူလရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ (BE)တြင္ ထီအံုးေစာက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ
ပါဝင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ (RE)တြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပ ေတာင္းခံ၍ မရပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းရွိ လက္ရွိေက်ာင္းေဆာင္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ (၁)ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာရန္ပံုေငြကို ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ စိစစ္၍ ထည့္သြင္းလ်ာထားသြားမည္ ျဖစ္္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကုိးကား - Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

Powered by Blogger.