Thursday, August 9, 2018

စင္ၾကယ္ျခင္းသည္ စြမ္းအား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္

Photo Credit- khun San Oo
ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ အသိတရားကို ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ဥစၥာဓနႏွင့္မွ် ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရေပ။ ၎အသိတရားကို ဖ်က္ဆီးမည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားရေပမည္။ ေယာက္က်ားေတြသာမက မိန္းမေတြပါ သူတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသဘာဝတရားမ်ားကို တန္ဖိုးထားရပါမည္။ အမြန္အျမတ္ထားရပါမည္။ ေရာဂါျပြမ္းေသာ ရုပ္အေလာင္းႀကီးကို ဖက္တြယ္ထားၿပီး မိမိကုိယ္ကို ေရာဂါမရေအာင္ ကာကြယ္လို႔မရပါ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေသာ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ေနၿပီး မိမိကိုယ္ကို ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္၍ မရပါ။ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းသည္ ႏုပ်ိဳေသာလူငယ္ဘဝႏွင့္တူ၏။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လက္လႊတ္လိုက္ရၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဆင့္ျမင့္ေသာ သီလ၊ သမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကိုမူ မေဖာက္မျပန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္သူမွသာ ရႏိုင္ေပသည္။ ျဖဴစင္မႈကို သင့္ေရွ႕မွာထားပါ။ ထိုေနာက္အျမင့္ျမတ္ဆုံးလူသားတစ္ဦး၏ တံဆိပ္အျဖစ္ သင့္ရင္ဘတ္မွာ ထိုးထားပါ။ သင့္ႏွလုံးသားက မျဖဴစင္လွ်င္ သင့္အေတြးမ်ား ျဖဴစင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝမ်ား၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာအေတြးအာရုံမ်ားမွ စတင္ပါသည္။ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ အေတြးအာရုံမ်ားသည္ ရက္ကန္းပိုးခ်ည္မွ်င္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။ ပိုးခ်ည္မွ်င္မ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲရက္ရွည္ေသာအခါ ပိုးသားကမၺလာအစႀကီး ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အေတြးအာရုံမ်ား ထပ္ခါတစ္လဲလဲေပၚေပါက္လာေသာအခါ ကိုယ္က်င့္တရားကမၺလာစႀကီးျဖစ္ေပၚလာ၏။ ကမၺလာစႀကီးေပၚတြင္ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ အေရာင္မ်ား၊ အရုပ္မ်ား ထင္ရွားေပၚလြင္လာမည္ ျဖစ္၏။ ပိုးခ်ည္မွ်င္မ်ားေကာင္းလွ်င္၊ သန္႔လွ်င္ ကမၺလာထည္ႀကီး ေကာင္းမည္၊ သန္႔မည္။ ပိုးခ်ည္မ်ား ဆိုးလွ်င္ ညံ့လွ်င္ ကမၺလာထည္ႀကီး ဆိုးမည္၊ ညံ့မည္ျဖစ္၏။ အေတြးအာရုံကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္လွ်င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ပင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ရုန္႔ရင္းရိုင္းပ်ေသာ ရမၼက္ဆႏၵမ်ားကို ဇက္လႊတ္ေပးၾကရမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ ရမၼက္ရုိင္းမ်ားကို ေခါင္းထဲမွ ခါးခါးသီးသီး ေမာင္းထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္ အက်င့္စာရိတၱလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေျခတစ္လွမ္းစာမွ် ေသြဖယ္မိသည္ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္၏ဘဝတစ္ခုလုံး စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ား ဖုံးလႊမ္းသြားႏိုင္သည္ ေဝဒနာခံစားရမႈေတြ ျပဳန္းတီးသြားႏိုင္သည္။ ရမၼက္ရိုင္းမ်ားကို အလိုလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ လြယ္ကူစြာျဖစ္ေပၚႏိုင္၏။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္သာ ေပါင္းသင္းပါ။ ဘဝတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမားမရွိသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အက်င့္သီလစင္ၾကယ္ျခင္းကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်သူမ်ားကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆက္ဆံမေပါင္းသင္းသင့္ပါ။ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ေသာ၊ အက်င့္သီလစင္ၾကယ္ေသာ၊ လူခၽြန္လူမြန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ လူမ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းပါ။

ထိုသို႔ေသာ စင္စစ္ လူငယ္မ်ား ကိုယ္က်င့္တရားျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္စာေရးဆရာမ်ားသာမဟုတ္ပါ။ လူထုဆက္သြယ္ေရး ယႏၱရားမ်ား၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူတိုင္းတြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။

မိြဳးပိုမူ         - စႏၱာခမ္း (ပင္ေလာင္း)
ကိုးကားခ်က္ - လူတိုင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
Powered by Blogger.