Thursday, April 17, 2014

အထူးေဒသ(၆) ၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ ဆိုက္ေခါ၀္ ေဒသ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၈) ရက္


အထူးေဒသ(၆)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ သည္ (၁၈.၃.၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဆိုက္ေခါ၀္ ေဒသရွိ  ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ ကိစၥႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါေဟာေျပာပြဲ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းအား ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ ဆိုက္ေခါ၀္ေဒသ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း


ခြန္ခမ္းျမတ္ (စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.