Monday, February 22, 2016

ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ထြန္းကားလာေစရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳစနစ္


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္


လူသားအရင္းအျမစ္(Human Resource)ကုိ ျမင့္တင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ပညာေရးကုိ အဓိက ထည့္စဥ္းစားရမွာဆုိတာ လူတုိင္းအသိဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ လက္ရွိ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးစနစ္ဟာ ခြံ႕ေကၽြးပညာေရးစနစ္ (Spoon Feeding System)လုိ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ အေျခခံၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြေလ့လာ စူးစမ္းသင္ယူတဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ  ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖ  စသည့္ တလမ္းသြား(One Way) ပညာေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ Critical Thinking  မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၿပီး ပညာတတ္မ်ား ရွားပါးခဲ့ရတာ လက္ေတြ႕ပါပဲေလ။ ဟာသတစ္ခုလုိ ဆုိရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္တဲ့ Certificate(သုိ႔) ေအာင္လက္မွတ္မ်ားဟာ ေက်ာင္း(သုိ႔မဟုတ္) သင္တန္းတစ္ခုခုကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသခံေသာ လက္မွတ္သာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း အာမခံႏုိင္တဲ့လက္မွတ္ မျဖစ္လာခဲ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘြဲ႕ရပညာမတတ္ မ်ားကုိသာ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္ေရးသား ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ အေျခခံပညာအဆင့္မွစၿပီး ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳေသာ ပညာေရးစနစ္ ထြန္းကာလာရန္ အထူးလုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီမုိကေရစီထြန္းေတာက္တဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာဆုိရင္ မိမိအလုပ္ကုိ ဘယ္လုိႀကံဆရမယ္ ဆုိတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ဗီဇေကာင္းအညႊန္႔အေညွာက္ေတြကုိ ပြင့္လန္းလာေအာင္ ဆြဲထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ ေမြးရာပါ ဗီဇေကာင္းအညႊန္႔အေညႇာက္ေတြကုိ ေပ်ာက္သြားေအာင္ အခ်ိန္တုိင္း စာသင္ျခင္း၊ စာက်က္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ဖိသတ္ေနသလုိ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အတန္းရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္စရာရွိတုိင္း ဆရာ/မမ်ား အေနျဖင့္ ဘယ္သူဘယ္၀ါလုပ္လုိက္ပါ စတဲ့ ဆရာ့ဦးေဆာင္မႈ၊ ဆရာ့ေစခုိင္းမႈမ်ား အစား အလုပ္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ယင္းသေဘာသဘာ၀ကုိ ရွင္းျပၿပီးေတာ့ မင္းတုိ႔ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဆရာသိတယ္၊ ကဲ ဘယ္သူလုပ္မွာလဲ?  စသျဖင့္ ေမးျမန္းၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ တာ၀န္ယူလုိတဲ့ ဗီဇေကာင္းေတြကုိ ႏႈိးဆြေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ/မမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ေနပါက ကေလးမ်ားရဲ႕ တာ၀န္ယူလုိတဲ့ ဗီဇေကာင္းမ်ားကုိ ေပ်ာက္သြားေစပါတယ္။
ထုိ႔အတူပဲ ကုိယ့္စာသင္ခန္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ၾကရင္ ေကာင္းမွာလဲ? ဆုိတဲ့ ကေလးေတြဆီက အႀကံဉာဏ္မ်ား ဆြဲထုတ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ ေမးျမန္းဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ ဆရာ/မမ်ားအေန ျဖင့္ ဒီလုိလုပ္လုိက္ၾက၊ ဟုိလုိလုပ္လုိက္ၾက ဆုိတာေတြဟာ ခုိင္းတဲ့သေဘာျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးကိစၥေတာ့ ၿပီးေျမာက္သြားမည္ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးေတြရဲ႕ စုေပါင္းတာ၀န္ယူမႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိ တာ၀န္ယူမႈ ဆုိတဲ့ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ ပါမလာဘူး ျဖစ္ေတာ့မယ္။ တာ၀န္သိစိတ္၊ တာ၀န္ယူလုိစိတ္ (Responsibilities) ရွိဖုိ႔သာ အဓိကက်တာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမယ္ ဆုိတဲ့ ကေလးေတြဆီက အႀကံဉာဏ္ယူတယ္၊ သူတုိ႔ေပးတဲ့ အႀကံဉာဏ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္ ဆုိတာေတြကုိ ကေလးေတြသိဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဂုဏ္ယူဖို႔ရန္ ျဖစ္တယ္။ ဆရာ/မ မ်ားခုိင္းလုိ႔၊ သူမ်ားခုိင္းလုိ႔၊ အထက္က ခုိင္းလုိ႔ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကုိယ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြကုိ ကုိယ္ကုိတုိင္ ရွာေဖြၿပီး တာ၀န္ခံမႈမ်ား(Accountabilities) စတဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြ ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္းတြင္း ကပြဲတစ္ခု လုပ္မယ္ဆုိပါစုိ႔။ အဲဒီအစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကပြဲေလးမ်ား လုပ္ရင္ေကာင္းမွာလား ?  စတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ ေမးျမန္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ကေလးေတြရဲ႕ Creative Thinking ကုိ ျမွင့္တင္ ေပးရာ ေရာက္ရုံသာမက ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဆရာ/မ ကေတာင္ ငါတုိ႔ဆီက ဆႏၵသေဘာထားကုိ ယူၿပီးမွ အလုပ္လုပ္တယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္တုိင္း တျခားလူရဲ႕ဆႏၵႏွင့္ အျမင္ကုိ အေလးထား စဥ္းစားသင့္တယ္ (Respect for another one)ဆုိတဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြအားလုံးက အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရင္ေကာင္းမယ္ ဆုိတဲ့ ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းၿပီး ဆႏၵရယူကာ ဆရာ/မမ်ားနဲ႔ ကေလးေတြ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရန္ လုိအပ္တယ္။ ဘယ္ဟာက ဘာေၾကာင့္ပုိေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ဟာက အခုအခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါလုပ္ရင္ ပုိေကာင္းမယ္ ဆုိတဲ့ အလုပ္လုပ္ရင္ ႀကဳံေတြ႕လာမယ့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကုိ ႀကဳိတင္စဥ္းစားတတ္တဲ့အက်င့္ ရလာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ေက်ာင္းသားကုိ ဗဟုိျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာ/မမ်ားကသာ စီမံတဲ့၊ အေပၚကသာ ခုိင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ ေတြကုိ ေရွာင္ရွားပါမယ္။ ကေလးေတြကုိ ကုိယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ယူႏုိင္တဲ့ အစြမ္းအစနဲ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲစြာ ေဆြးေႏြးမႈတုိ႔ကုိ လက္ခံတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ရရွိေစရန္ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာ/မမ်ားက အတိမ္းအေစာင္း၊ အမွားအယြင္းမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာ္မႈမ်ား မရွိရေလေအာင္ ထိန္းညိႇေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေအာင္လည္း တုိက္တြန္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကတည္းကပင္ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳစနစ္ျဖင့္ ပီပီျပင္ျပင္က်င့္သုံးသြားႏုိင္ေရးကုိ   ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပ ရပါသည္။

Kka Sp
{Opinion}
 
Powered by Blogger.