Friday, October 28, 2016

ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)ႏွင့္ MEDA တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားစီမံခ်က္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံသင္တန္း ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ခမ္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)ႏွင့္ MEDAတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား စီမံခ်က္စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံသင္တန္းကို ဆရာမေဒၚစုရည္မြန္ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၆)ရက္မွ (၂၈)ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါစိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ- (၁) ေျမဆီလႊာ၏ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္သိရွိေစရန္။ (၂) အပင္အာဟာရဓါတ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အခန္း က႑အား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။ (၃) ေျမၾသဇာမ်ားကို စနစ္တက်အက်ဳိးရွိစြာသံုးစြဲတတ္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
၄င္းသင္တန္းတြင္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)မွ အတြင္းေရးမွဴးခြန္ခ်စ္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ၀န္ထမ္း(၆)ဦး၊ ေက်းရြာေပါင္း(၇)ရြာမွ  သင္တန္းသူသင္တန္းသား(၂၄)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ
Powered by Blogger.