Monday, May 8, 2017

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ပိုလ္;တန္ပႏၱကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေစတီ တစ္ဆူတည္ထား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီကေန႔၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ(၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈း၃၀)အခ်ိန္၌ အထူးေဒသ(၆)၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တလံုးဆည္ေျမာက္ဘက္၊ ပုိလ္;ပႏၱဒံုလီ ေတာင္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ျမန္မာျပည္ကုိ ဆင္းသက္လာစဥ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလ္;တန္ပႏၲကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပိုလ္;တန္ပႏၲ ရြာစတင္တည္သည့္ေနရာတြင္ ေစတီတစ္ဆူတည္ရန္ အုတ္ျမတ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုေစတီတည္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ ေအးေစတီေက်ာင္း၊ ထအံုေက်ာင္း၊ စခဲုင္းေက်ာင္း၊ ေနာင္ခဲုင္းေက်ာင္း၊ ေနာင္လံုေက်ာင္း၊ ေကာင္ေ၀င္.ေက်ာင္း၊ ထာပူေယြးေက်ာင္း၊ ဘုရားေတာင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္တို႔ထံမွ သီလ(၉)ပါးခံယူၿပီး ေစတီတည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္မ်ားက (ကမၸ၀ါ)မ်ား ရြတ္ဆိုၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီက အေမႊးနံသာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလ္;ေက်ာ;ေခါင္;၊ ပိုလ္;ေက်ာ;ဦ၊ ပိုလ္;ေက်ာ;လ၊ ပိုလ္;ပႏၱတို႔ (၄)ဦးသည္ လားရႈိး၊ က်ဴကုတ္ေတာင္တန္းကို ျဖတ္လာၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား ေနရာေဒသတြင္ အဖြဲ႔လိုက္ ဦးေဆာင္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္(၄)ဦးကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပိုလ္;ေက်ာ;ေခါင္းကို ရည္စူး၍ ဖါမြန္းေက်းရြာ တြင္ “ေက်ာ;ေခါင္”ဘုရားဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုလ္;ေက်ာ;ဦးကို ရည္စူး၍ ထီရီးေက်းရြာ အေရွ႕ရွိ ေစတီကို “ပိုလ္;ေက်ာ;ဦး” ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုလ္;ေက်ာ္လကို ရည္စူး၍ ေနာင္ခဲုင္းေက်းရြာ အေနာက္ဘက္တြင္ “ပိုလ္;ေက်ာ;လ” ဟုေသာ္လည္ေကာင္း၊ ယခုအခါ ေက်ာက္တလံုးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တလံုး ဆည္ေျမာက္ဘက္တြင္ ပိုလ္;ပႏၱကို ရည္စူး၍ “ပိုလ္;ပႏၱ” ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း ေစတီတည္ထား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အုတ္ျမစ္ခ်အခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖ၊ ျဖားဗြာခမ္း၊ မ်င္မိုရ္ခမ္း၊ သူရိယခမ္း၊ စႏၱာ;ခမ္းရွိ ခမ္းေဗြမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နန္းအိေျႏၵာခမ္း
Powered by Blogger.