Saturday, July 22, 2017

ေနာင္ခမ္းစိုက္ပ်ဳိးရိပ္သာ၏ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိူိင္လ (၂၂) ရက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ(၂၂)ရက္၊ စေနေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း(၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၌ ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာ၏ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖ(အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္ေအာင္ေက်ာ္၊ ေရႊကၽြန္းေမွ်ာဟိုတယ္ (GIC Group)မန္ေနဂ်ာ ျဖားခြန္ေမာင္ေငြ၊ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ဦးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ျဖားခြန္ခၽြန္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီ ျဖားခြန္ေမာ္ေပ၊ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲတာ၀န္ခံ ေဒၚစန္းေ၀ႏွင္႔ ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာမွ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးခြန္မ်ဳိးညႊန္႔တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာ၏ ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္အထိ (၁၄)ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳအက်ဥ္းကို ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးခြန္မ်ဳိးညြန္႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ လာမည့္အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာကို အေျချပဳ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေတာရြာေနျပည္သူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးပညာေပးၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုး နည္းပညာျပန္႔ပြားေစရန္ျဖစ္ၿပီး ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိရပါသည္။

နန္းတဆံထီ

Powered by Blogger.