Thursday, July 20, 2017

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ (PNA) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ ပြဲေတာ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၀) ရက္အထူးေဒသ (၆) ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕၊ ေနာင္ယာဆိုင္းဆည္တြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ PNA - အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား မိုးရာသီ သစ္ပင္ စိုက္ပြဲေတာ္ကို ယေန႔ ဇူလိုင္လ (၂၀ ) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသစ္ပင္စိုက္ပြဲတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ တက္ေရာက္အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ရာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးေဒသ(၆) ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္ေသာ ေနာင္ယာဆိုင္းဆည္တြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး "ဥတုရာသီ ေတာကိုမွီ" ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသစိမ္းလန္းစိုေျပျခင္း၊ သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္မ်ား စိမ္းလန္းျခင္းကို ခံစားခဲ့ရပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ားကို အလဟသမျဖစ္ရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္၊ ရြာျပင္၊ ေစ်းပတ္၀န္းက်င္ အစရွိသည့္ေနရာေဒသမ်ားကို စိမ္းလန္းစိုေပ၀င္းပေစရန္အတြက္ သစ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကပါရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းမင္းထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ "တပ္မေတာ္ သားမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ပအို၀္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ လိုစိတ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္းရွိပါတယ္။ ဒီေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရး အစရွိသည့္အေရးအရာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုတက္ေအာင္ စိတ္ဆႏၵေတြအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဒီမွာတာ၀န္ရွိတဲ့ပုဂိၢဳလ္မ်ားလက္တြဲၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သစ္ပင္စိုက္တာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အခုျမင္ေနရတဲ့ေရကန္ဟာ အရင္တုန္းကေရ (၁၂) ရာသီလံုး ရွိတဲ့အေနအထားမွာရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေၾကာင္း ေရေတြခန္းေျခာက္လာၿပီး ေရေတြမရွိေတာ့သည့္အေနအထားမွာရွိပါတယ္။ ဒီေရကန္ဟာအရင္လို ေရကန္ အျပည့္မ်ားျပန္ျဖစ္လာေအာင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမယ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုရင္ ဒီေဒသမ်ားရဲ႕အနီးတစ္၀ိုက္မွာ စိမ္းလန္းစိုေျပေတာက္ပလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း " ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းမင္းထြန္း မွ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႕မွ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ျဖားခြန္ျမင့္ေအာင္၊ အမွတ္ (၄၂၆) ေျခလ်င္တပ္ရင္း၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ ေနာင္ခဲေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖားခြန္ေသာ တို႔အား ပ်ိဳးပင္မ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္သစ္ပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ၀က္သစ္ခ် (၄၀၀) ပင္၊ မေဟာဂနီ (၃၀၀) ပင္၊ ၾသေရးရွား (၅၀၀) ပင္၊ ပိေတာက္ (၃၀၀) ပင္၊ စိန္ပန္း (၄၀၀) ပင္၊ ကုကိၠဳလ္ (၁၀၀) ပင္ အပင္အေရအတြက္ေပါင္း (၂၀၀၀) ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာင္ယာဆိုင္းဆည္မ်ားသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ ေနာင္ယာဆိုင္းကန္ႀကီးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းမွ ပအို၀္းေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသည့္သူမ်ားကို ေခၚေဆာင္ကာ ေဆးျဖတ္စခန္းတည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ားသူငါေသာက္သံုးျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေနာင္ယာဆိုင္းေရကန္ႀကီးကို တူးေဖာ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေနာင္ယာဆိုင္းကန္ကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ျပဳျပင္ေပးခဲ့ၿပီး ကန္အတြင္းေရမ်ားျပည့္နက္လာေအာင္ ဆည္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္လည္း သစ္ပင္မ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပေတာက္ပလာေအာင္ရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါအခန္းအနားမ်ားကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ၊ အေရွ႕ပို္င္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀င္းမင္းထြန္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီး ဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္၊ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) ကြပ္ကဲေရးမွဴး ျဖားခြန္ျမင့္ေအာင္၊ အမ်ိဳးသာလြတ္ေတာ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ျဖားခြန္သန္းထူး၊ ခြန္ေအာင္ေက်ာ္၊ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ (ဌာေန) တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ရပခတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား (၅၀)ဦး၊ (PNA) တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား (၃၀၀) ဦး၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုအင္အား (၅၀၀) ဦး တက္ေရာက္သူဦးေရ (၈၅၀) ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း

Powered by Blogger.