Thursday, May 31, 2018

The Asia Foundationအဖြဲ႔မွ Richard Batcheler(အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာသုေတသနမန္ေနဂ်ာ) က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁)ရက္
The Asia Foundationအဖြဲ႔မွ  Richard Batcheler(အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာသုေတသနမန္ေနဂ်ာ) က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ေတြ႔ရွိေသာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း၊ ဗဟို၊ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာပတ္သက္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

နန္းတဆံထီ
Powered by Blogger.