Thursday, June 28, 2018

တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တကၠသုိလ္အထူးျပဳဘာသာရပ္ (Major) မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစေရး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ရန္ အထူးျပဳရမည့္ ဘာသာရပ္ (Major) မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစေရးရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း၍ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲ က်င္ပမည့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။PNO Media
Powered by Blogger.