Tuesday, October 2, 2018

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ “အေျခခံစီးပြားေရးအျမင္ဖြင့္သင္တန္း'' သင္ၾကားပို႔ခ်

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂) ရက္

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယမ္းတြင္းငါးေၾကာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ျဖစ္စံျပေက်းရြာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုးတြင္ “အေျခခံစီးပြားေရးအျမင္ဖြင့္သင္တန္း'' ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

နံနက္ ၉း၀၀ အခ်ိန္တြင္ သင္တန္းအခန္းအနားကို စတင္ရာ သင္တန္းသို႔ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ျဖစ္စံျပေက်းရြာရိွ ေဒသခံသမာဓိပုဂၢိဳလ္လူႀကီး(၆)ဦး၊ သင္တန္း သူသင္တန္းသား(၂၉)ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၃၅)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ၿပီး ရပ္ေစာက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဥကၠဌ ဦးခြန္စံသိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ တြင္ “ယခုသင္တန္းသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ သင္တန္းသူသင္တန္းသား မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးငယ္မဟူလုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဒီကေန႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိမွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေပးမည့္ အေျခခံစီးပြားေရးအျမင္္ဖြင့္သင္တန္းသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တက္ေရာက္လာၾကသည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ယခုသင္တန္းသည္ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္တန္းသူသင္တန္းအေနျဖင့္ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ဟု မွတ္ယူျခင္းမျပဳၾကပဲ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အသိပညာ အတတ္ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ရႏုိင္သေလာက္ယူတတ္ေစလိုၿပီး ယခုသင္တန္းကို တန္ဖိုးထားကာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရွိျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ မပ်က္မကြက္ သင္တန္းကာလၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ေရာက္ၾကပါရန္”စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သန္းဝင္းမွ “ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ အသိမိတ္ေဆြႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာမွ ၎မိတ္ေဆြသည္ ယခုအေတာအတြင္းတြင္ ပအိုဝ္းရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း၊ အေျခခံအစာအာဟာရသင္တန္းႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရး သင္တန္း စသည့္သင္တန္းမ်ားကို သြားေရာက္ပိုခ်သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္စကားစပ္မိရာ မိမိတို႔ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္ျဖစ္ေဒသတြင္ အထက္ပါ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈအားနည္းေနေသးသည္ကိုေတြးမိရာ မိမိတို႔ေဒသတြင္ သင္တန္း မ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အသိအျမင္ ဗဟုတမ်ား ပိုမိုရရွိလာၿပီးအက်ိဳးရွိမည္ဟုထင္ကာ ယခုအေျခခံစီးပြားေရးအျမင္ဖြင့္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုမိမိတို႔ေဒသတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမို ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း  မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီအပ္စပ္မႈရွိ ေသာ သင္ခန္းစာဗဟုသုတမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ရယူႏိုင္ၾကပါေစ ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၌ရိွႏွင့္ၿပီးသား အရည္အခ်င္းန႔ဲ ဒီသင္တန္းမွရရွိလာမည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိတို႔အတြက္၊ ရပ္ရြာ၊ လူထု၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးတည့္မည့္အရာမ်ား၊ မွတ္သားသင့္မွတ္သားထုိက္သည့္ အရာမ်ားကို မွတ္သားၿပီး လက္ေတြ႕မွာ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု” ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ သင္တန္းနည္းျပ ခြန္ထက္ေအာင္မွ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည္အေလ်ာက္ ယခင္က ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ(၃)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အသိပညာ အတတ္ပညာစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပိုခ်ေပးလွ်က္ရွိရာ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပအိုဝ္းေဒသ မ်ားသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေဒသခံတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းရာမွ ေဒသခံမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္တန္းကို လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ သင္ခန္းစာဘာသာရပ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ သင္တန္းကို စတင္ခဲ့ ပါသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေအာက္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔မွ (၄)ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ား တြင္လည္း အထက္ပါသင္တန္းမ်ားကို လာေရာက္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေစလိုပါက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ကေတာင္ေလ
ခမ္းစႏ ၱာ;ေဟ့,
Powered by Blogger.