Tuesday, October 2, 2018

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္


လူတုိ႔သည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ၂၁-ရာစုႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ၾကရင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ စိန္ေခၚမႈသည္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္စသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ျမင္ေနရပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားစုလိုက္ပါေနၾကသည္ကို မ်က္စိေရွ႕တြင္ ျမင္ေနရေသာ၊ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရာမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။

လူတိုင္းသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး လူမႈေရးနည္းပညာမ်ားလည္း ေန႔စဥ္ ႏွင့္အမွ် တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈလည္း မ်ားလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါ "မိမိကိုယ္ကိုသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိ က်န္ခဲ့မည္" ဆိုေသာ အေတြးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ စိတ္အားငယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဤအေတြး မ်ိဳးသည္ ငယ္ရြယ္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ အသက္ရွင္သန္ေနသေရြ႕ လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရမည္၊ ရွိလာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၁-ရာစုေခတ္သည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုၿပီးတိုးတက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ တိုးတက္လာေလ ပိုၿပီးႀကိဳးစားရုန္းကန္ရေလ ျဖစ္ေနပါသည္။ လူသားမ်ားသည္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အတြက္ မိုးလင္းကေနမိုးခ်ဳပ္ထိ ေျပးလႊားလႈပ္ရွားေနရပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း မိမိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေနေသာေၾကာင့္ အသစ္အဆန္းတီထြင္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပမႈ အမ်ားအျပားရွိသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္္လွ်င္ "နည္းပညာမ်ားတိုးတက္ လာမည္လား၊ အမ်ားနည္းတူ တိုးတက္ႏိုင္မည္လား၊ သြားလာေရးအတြက္ အဆင္ေျပမည္လား" စသည္ျဖင့္ အေတြးအေခၚေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဘဝရွင္သန္မႈမ်ားအတြက္ မေမာပန္းႏိုင္ေအာင္ လႈပ္ရွားသြားလာေနသည္။ ပညာေရးတြင္လည္း သူတစ္ပါးတတ္ေျမွာက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို မိမိကိုလည္း တတ္ခ်င္၊ သင္ယူခ်င္၊ လိုခ်င္ေသာစိတ္က မ်ားျပားေနပါသည္။ လူတို႔သည္ မိမိတြင္ရွိေသာ အရာမ်ားကို သတိမထားမိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအရာမ်ားကို အာရံုစူးစိုက္ၿပီး လုိက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္လွ်င္ တခါတရံတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္ေနရသည္ထက္ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေရွာင္ပုန္းေနတတ္ၿပီး လက္ေလ်ာ့လာတတ္ပါသည္။ တခါတေလပင္ အသက္အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရသည္လည္း ရွိပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေနႏွင့္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ေနတတ္ ၿပီးယဥ္ေက်းမႈတိုက္စားခံေနရသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

လူတုိ႔သည္ ဘဝေပးအေျခအေနမတူေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ မိမိဘဝကို ရိုးသားစြာ ေနထိုင္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိဘဝကို တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲစြာ ေနထိုင္လိုစိတ္မရွိ၍ ပ်က္စီးသြားသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝတြင္ ေနထိုင္ခ်င္ေသာပံုစံမ်ား၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ မၾကာခဏအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖစ္ျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းမနာလိုမႈမ်ားစသျဖင့္ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာ သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ မိမိလိုခ်င္ေသာ အရာမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုက္လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိအင္အားႏွင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ားကို တျခားကိစၥတြင္ အသံုးျပဳရန္ က်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ပါးသူစိတ္ႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ အသံုးခ်ခံရသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ လူတုိ႔သည္ မိမိလိုခ်င္ေသာအရာကို မရသေရြ႕ လုပ္ေဆာင္လုိေသာ ဆႏၵအျပည့္အဝရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ လူတိုင္းသည္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း၊ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္တစ္မ်ိဳးလိုအပ္သည္မ်ားရွိၾကပါသည္။ ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားေသာေၾကာင့္ ဘဝစိန္ေခၚမႈမ်ားျပား လာၿပီး ခံစားရေသာအရာမ်ားထက္ အခ်ိန္ကိုပိုျဖဳန္းမိၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ နည္းပညာလည္းတိုးတက္လာၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလည္း မ်ားျပားလာပါသည္။ လူတုိ႔၏ သဘာဝသည္ အသစ္အဆန္းျမက္လွ်င္ စူးစမ္းလိုေသာစိတ္ဓါတ္သည္ လူတိုင္းရွိတတ္ၾကပါသည္။ မိမိတို႔ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ၊ ေလာဘေၾကာင့္ ရယူလိုေသာစိတ္သည္ မွားယြင္းေသာအယူအဆ၊ အေတြး အေခၚျဖင့္ စိန္ေခၚမႈေနာက္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ဘဝသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရမည္မဟုုတ္ပါ။ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္သည္ျဖစ္၍ သတိဝီရိယျဖင့္ ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ အေကာင္းအဆိုးမွန္သမွ်ကို ခြဲျခားလက္ခံၿပီးေနတတ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိဘဝသည္ ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းသည္ လုိခ်င္ေသာ ျပည့္စံုမႈကို အၿမဲတမ္းရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုိအပ္ခ်က္သည္ အားလံုးျပည့္စံုမႈသည္မရွိပါ။ အရာရာအားလံုးကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရၾကသည္မဟုတ္ အခက္အခဲရွိစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ လူသားတို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရွိေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤ ၂၁-ရာစုစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိသည္မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အသြင္ေျပာင္းၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ပါသည္။

 ဆာ;မူ;ေပ; (စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.