Friday, November 23, 2018

ယေန႔လူငယ္မ်ား၏ကိုယ္က်င့္တရား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၃)ရက္


တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ားၾကား ျမင္ေတြ႕ရသမွ် ၊ၾကားသိရသမွ် စိတ္မခ်မ္းသာစရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေခတ္စနစ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ စီးပြားေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဴပ္မႈစနစ္မ်ား အားနည္းမႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးမႈစသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ကိုယ္က်င့္တရားေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုသို႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည္မွာ ေတာင္ေပၚေဒသလူငယ္မ်ားအျပင္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေန  လူငယ္မ်ားတြင္လည္းမ်ားစြာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ အရက္မေရာင္းရ၊ မေသာက္ရ ေတြ႔ရွိပါကဒဏ္ေငြရိုက္ေလ့ရွိပါသည္။  ထိုသို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ေခတ္စနစ္အေပၚ လူငယ္မ်ားလြဲမွားစြာ အသံုးျပဳလာၾကသည္မွာ ရင္ေလးစရာအျဖစ္ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကို အတုယူျခင္း၊ အယံုၾကည္မွားျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္လာျခင္း မိမိကိုယ္က်င့္တရားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားပို၍ရဲတင္းလာၾကသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ျမင္ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔စီမံမႈအားနည္းေသာေၾကာင့္လည္း အရွက္အေၾကာက္တရားကင္းကာ ထင္ရာဆိုင္းၾကၿပီး မိမိကိုယ္က်င့္တရားကို မိမိကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းလာၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူငယ္မ်ားသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ လူငယ္သဘာ၀ ရသည္ထက္ပိုရခ်င္၊ ရွိသည္ထက္ပိုရွိခ်င္တတ္ၾကသည့္ ေလာဘစိတ္ေၾကာင့္ ပို၍ပင္လြယ္ကူေသာအလုပ္ကိုသာလုပ္ကိုင္လိုျခင္းေၾကာင့္လည္း တေျဖးေျဖးလမ္းလြဲမွားခဲ့ရသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အသစ္အဆန္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြ ရင္ခုန္တတ္ၾကသည္။ အသစ္အသစ္မ်ားကို လက္တည့္စမ္းရာမွ လမ္းလြဲခဲ့ၾကရပါသည္။ လူငယ္ဆိုသည္ ရပ္တန္႔ေနသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ အစဥ္အၿမဲႀကီးျပင္ ေျပာင္းလဲလာတတ္ၿပီး ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီးဆိုသည့္ စကားပံုအတိုင္း လူငယ္လူရြယ္မွလူႀကီးဘ၀ဆီသို႔ကူးေျပာင္းေရြ႕လ်ားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ လူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ေသာအခါ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ လူငယ္ဘ၀သည္ ေနာင္တမ်ားႏွင့္ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ရေအာင္ မိမိတို႔ဘာသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔လူငယ္မ်ားကို လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည့္အရာမ်ား မ်ားစြာရွိေနေပသည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္မွ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း၊ မိမိအေပါင္းသင္းမွျဖားေယာင္းျခင္း၊ မိမိစိတ္အလိုလိုက္ျခင္း လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ စသည္တို႔မ်ားစြာရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခါၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူတို႔သည္လည္းထို႔နည္းတူ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူစားသံုးႏိုင္သည့္ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ဆိုသည့္ အေသာက္အစားမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္သည္ကို မေတြ႕ရွိႏိုင္ေပ။ ကြမ္းတပ်စ္ပ်စ္၊ ေဆးလိပ္ေငြ႔တေထာင္းေထာင္း၊ အရက္နံ႔တသင္းသင္းႏွင့္ ေလာဘစိတ္၊ အတၱစိတ္စသည့္ မိမိစိတ္ကိုမထိန္းနိုင္စိတ္ရိုင္း၀င္ကာ မိဘကိုျပန္သတ္သူသတ္၊ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားကာ လူသတ္မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိေသေၾကာင္းၾကံစည္မိသည္ထိ ကိုယ္က်င့္တရားတေျဖးေျဖးပ်က္ယြင္းလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္လမ္းမွမူးယစ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအေႏွာက္ယွက္ေပးမႈ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ စသည့္အျဖစ္ပ်က္မ်ားသည္လည္း ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားအၾကားရိုးအီေနသည့္ မႈခင္းသတင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ မိမိေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္းကို လူငယ္မ်ားသတိထား မိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား ေဆးလိပ္၊ အရက္မ၀ယ္ရ။ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားကို အရက္ေဆးလိပ္ မေရာင္းရစသည့္အသိပညာေပးမ်ား မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးသူမွာမရွိသေလာက္ရွားပါး ေနသည္ကို လူတိုင္းသိရွိၿပီးသားျဖစ္ေပမည္။ အသိပညာနည္းပါးသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားသည္လည္း ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္အတြက္ သားသမီးမ်ားေဆးလိပ္၀ယ္ခိုင္ျခင္း အရက္၀ယ္ခိုင္းျခင္းမွ သားသမီးမ်ားသည္လည္း အတုယူကာ လမ္းမွားေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔နည္းတူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားနည္းသည္ဟုလည္းဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြဘာဘဲလုပ္လုပ္ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရင္ ပီးတာဘဲဆိုသည့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ေလးသေဘာထားၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း လူငယ္မ်ားလြဲမွားၾကရသည္ဟုဆိုရမည္လည္း မွားလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ႀကိဳက္တာလုပ္ ႀကိဳက္သေလာက္ပ်က္စီးပါေစဆိုသည့္ ေစတနာဆိုးႏွင့္ တိုက္တြန္းေနသလားဟု ထင္ရပါသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေရြးခ်ယ္ကာေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသည္လည္း စာတတ္ ေျမာက္မႈပညာသင္ယူမ်ား မ်ားစြာရွိလာၾကပါသည္။ ထိုသို႔မ်ားစြာရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း အသိပညာဗဟုသုတမ်ား မ်ားစြာလိုအပ္ေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာၾကား အယူအဆမ်ား၊ ေရွးရိုးစြဲမ်ား၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေသြးေဆာင္ေနသည့္ပတ္၀န္းက်င္းသို႔ အလြယ္တကူအတုယူကာ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္စီးလာသည္မွာ ရင္ေလးစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တိုင္း မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္ မိမိအားေခ်ာက္ထဲတြန္းပို႔ေနသလား၊ ဆူးခင္းလမ္းေပၚ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းေနမိသလား၊ မိမိ၏စိတ္ေစရာအလိုလိုက္မိေနသလား မိမိကိုယ္တိုင္သာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္က်င့္တရားကိုထိန္းသိမ္းရာ လမ္းမွန္ကန္းမွန္ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ဆိုသည္မွာ လူငယ္တို႔တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း အသိဉာဏ္ႏွင့္ပညာကသာ လမ္းျပႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နာင္အိန္ေခ
Powered by Blogger.