Tuesday, January 17, 2017

စြဲၿမဲသင့္ေသာ စာဖတ္၀ါသနာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္


လူသားတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တိုင္းသည္ စာေပေလာကမဟုတ္ေသာ္လည္းစာေပအားလံုးသည္ လူသားတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စာေပဟူသည္ကားလူ႕ေလာက၏ အလင္းေရာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ေမွာင္အတိျဖစ္ေနေသာလူ႕ေလာကႀကီးထဲကိုစာေပႏွင့္ ျဖတ္သန္းျခင္းျဖင့္ လိုရာခရီးေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ျခင္း၀ါသနာအား လူတိုင္းလူတိုင္းစြဲၿမဲေအာင္ ေမြးျမဴသင့္ေပသည္။

အသိပညာ စုေ၀းရာေနရာသည္ စာေပထဲတြင္ျဖစ္သည္။ စာေပသည္လိမၼာတရားကိုေပး၍ “အလိမၼာစာမွာရွိ”ဟုဆိုထားသည္။ စာအုပ္တြင္ရွိေနေသာအသိပညာကိုဦးေႏွာက္တြင္းသို႔ သြင္းယူရန္မွာ စာဖတ္ျခင္း အလုပ္တစ္ခုသာအထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ဤေခတ္ႀကီးထဲတြင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟုအယူအဆမ်ားလာၾကသည္။ မည္မွ်ပင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာသိပၸံေခတ္ျဖစ္ေနပါေစကမၻာေလာက ပတ္၀န္းက်င္ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ စာဖတ္ျခင္းသာလွ်င္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေရွးအဆက္ဆက္ကလူႀကီးသူမမ်ားကေနာင္တက္လာမည့္ ေနာင္လာေနာက္သားကေလးမ်ားကိုစာဖတ္ၾကရန္ ဆံုးမတတ္ၾကသည္။ ေရေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား စင္ၾကယ္ေစသကဲ့သို႔ စာဖတ္ျခင္းသည္လည္းစိတ္ကိုအသိတရားစင္ၾကယ္ေစသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ အသိဥာဏ္ကို ရွင္သန္ေစ၍ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ အထက္ျမက္ဆံုးေသာလက္နက္ျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ပါမွ ဘ၀ခရီးကို သာယာေျဖာင့္ျဖဴးစြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေပမည္။

၀ါသနာဆိုရာတြင္ ေကာင္းေသာ၀ါသနာရွိသကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာ၀ါသနာလည္းရွိေလသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ၀ါသနာျဖစ္၍ စာဖတ္သည္ဆိုလွ်င္ ဖတ္ေသာစာအုပ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရလိမ့္မည္။ စာအုပ္စာေပဆိုရာတြင္ ေကာင္းေသာစာအုပ္စာေပ၊ မေကာင္းေသာစာအုပ္စာေပဟူ၍ ခြဲျခားေနရန္မလိုဘဲမည္သို႕ေသာစာအုပ္စာေပကိုမဆိုဖတ္ရွဳႏိုင္သည္။ ထိုစာေပမွ ရရွိလာေသာအသိတရားကိုသာ ေကာင္းမေကာင္း၊ အသံုးခ်သင့္မသင့္၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ မိမိဘာသာခဲြျခားတတ္ရန္လိုပါသည္။

“စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ”ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ကို ႏွစ္သက္နားလည္စြာလက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ား ဘ၀ကို စာေပထဲတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ေနၾကသူမ်ား၊ စာေပသုတႏွင့္ရသကိုအပတ္တကုတ္ ရွာေဖြေနၾကသူမ်ားသည္ စာဖတ္၀ါသနာအျပင္းထန္ဆံုး စာဖတ္သမားေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာလူတို႕သည္ စာဖတ္ၾကေသာ္လည္းအက်ိဳးရွိေအာင္ မဖတ္တတ္ၾကျခင္းမ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ လူ၏ တန္ဖိုးကိုအမွန္ပင္တိုးတက္ေစပါသည္။ စာဖတ္၀ါသနာရွင္ႏွင့္ စာအုပ္မကိုင္ခ်င္သူတို႔၏ဘ၀ကား ျမင့္မိုရ္ေတာင္ႏွင့္ေတာင္ပို႕ကဲ့သို႔ပင္ ကြာျခားလွသည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးရံုမွ်မကစိတ္ေနစိတ္ထားကို အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုးေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းထဲသို႔၀င္သြားေသာ သစၥာတရားမွန္ကန္ေစေရးသည္ စာဖတ္၀ါသနာ၏ အေရးအၾကီးဆံုး က႑ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ၊ အသိတရားမွားသြားလွ်င္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သက္ရင့္ျခင္းကပင္ စာအုပ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စြမ္းအားကိုခဲြျခားေပးႏိုင္ေလသည္။

စာဖတ္၀ါသနာဟုဆိုရာတြင္ မည္သည့္စာအမ်ိဳးအစားကိုဖတ္သည့္၀ါသနာဟု ခဲြျခားစဥ္းစားရပါမည္။ ဖတ္ေသာစာေပမ်ားကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစဘဲေလ့လာထုတ္ႏုတ္မွတ္သားထားရပါမည္။ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသင့္ေသာစာအုပ္စာေပမ်ားကို ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၿပီး သင္ခန္းစာယူလွ်င္လည္း အတုယူရပါမည္။လံုေလာက္ေသာစာေပသက္ရာက္မႈရွိလွ်င္ မွန္ကန္ေသာေစတနာျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် စာတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ ျပဳစုသင့္ပါသည္။ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာစာေပတို႔သည္ စာဖတ္၀ါသနာရွင္တို႔ထံ အေရာက္သြား၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းၿပီးလူသားခ်င္းရိုင္းပင္းလိုစိတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ မိမိလူမ်ိဳးမိမိတိုင္းျပည္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္မ်ား မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးေနေသာေၾကာင့္ စာဖတ္ျခင္း၀ါသနာသည္ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။

နန္းခမ္းညာ(ေကာင္တန္ေဒသ)
Powered by Blogger.