Wednesday, December 19, 2018

ေဆာင္ဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပံၸ သင္တန္းသား/သူ ေခၚယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉)ရက္

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာငး္၀န္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ေဆာင္ဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပံၸမွ သင္တန္းသား/သူ ေခၚယူ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား မည္သူမဆို ေအာက္ပါအတိုင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ခြန္ေမာင္ေက်ာ္
Powered by Blogger.