Tuesday, January 8, 2019

အရည္အခ်င္းဆီသုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္


စြမ္းရည္ျမွင့္လုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ ရင္ခုန္စရာ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ စီီီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္းေတြက မိမိတုိ႕အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ရပ္လုိ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကလက္ခံၾကပါသည္။ ေန႔စဥ္လည္ပတ္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စက္ရုံအုပ္ရုံမ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ားမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ မျဖစ္ မေနျမင့္တင္ဖုိ႕ လုိအပ္သည္။

ဥပမာထင္းခုတ္သမားတစ္ဦး ေန႕စဥ္အသုံးျပဳတဲ့ဓါးတစ္လက္လုိ သုံးပဲသုံးၿပီး မေသြးဘဲထားလွ်င္ ထင္းခုတ္ဖုိ႔အတြက္ အဆင္မေျပနုိင္သလုိ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ လုိအပ္ခ်ိန္တုိင္း သုံးပဲသုံးၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ ေခတ္နဲ႔အညီ ဖြြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ဘာမွမပံ့ပုိး လုပ္ေဆာင္မႈ မေပးခဲ့လွ်င္ အေထာက္အပ့ံေကာင္းေတြမေပးခဲ့လွ်င္ ၎၀န္းထမ္းကုိ မီခုိေနတဲ့မိသားစုကုိ ထိခုိက္နုိင္သည့္အျပင္ ၎၀န္ထမ္းက်င္လည္သည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ ၎လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးတျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းနုိင္ သည့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကုိ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိုက္နုိင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္းသည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးအတြက္ သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျမင့္တင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမျဖစ္မေန အေလးေပးစဥ္းစားၾကဖုိ႕လုိအပ္သည္။ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အျခားနုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာအေလ်ာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ ပရဟိတေက်ာင္း မ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြလည္း တကုိယ္ရည္အရည္အခ်င္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႕အတြက္ ေန႔စဥ္ေလ့လာ သင္ယူၾကဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။
       
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေလ အလုပ္အကုိင္္္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ၎၀န္ထမ္းကုိ အမွီျပဳေနထုိင္သည့္ မိသားစုႏွင့္ မိမိ၎တုိ႕ လူမူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္း မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳနုိင္ပါတယ္။ ထင္ေပၚရင္ စင္ေတာ္ကေကာက္တယ္ဆုိတဲ့အတုိင္း အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့၀န္ထမ္း/လူငယ္ေတြကုိ လုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားကလည္း လက္ကမ္းႀကိဳဖုိ႕ အသင့္ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။

၀န္ထမ္းစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တခ်ဳိ႕လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရဌာနေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံတြင္လည္းေကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးျမင့္ခ်င္ေပမ့ဲ  စြမ္းရည္ျမင့္ေပးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ေျပာင္းကုန္မွာစသည့္ စုိးရိမ္ရွိေနၾကပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္ေျပာင္းတာ အမွားမဟုတ္ေပမ့ဲ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တင္ျခင္း မလုပ္ေပးျခင္းက အမွားတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ မိမိလုပ္ငန္းအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား အရည္အခ်င္းမ်ားေကာင္းမြန္ေနမွ လူ႕မႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ေမ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ရလဒ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကားေရးပန္းေနတဲ့ (Capacity Builiding Training) စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းကို လူတစ္ဦးခ်င္း အရည္အခ်င္း ျဖည့္တင္းျခင္းပါပဲ။ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ရာထူးအမ်ဳိးအစားအလုိက္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္တင္ဖုိ႕အတြက္ ယေန႕ေခတ္ထဲမွာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းေတြ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း ရုိးရုိးဘြဲ႔နဲ႕ ဘ၀တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ မလုံေလာက္ေတာ့သည္ကုိ လူငယ္မ်ားနားလည္သေဘာက္ ေပါက္ဖုိ႔လုိအပ္ေနပါသည္။ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္မရွိေသးေသာ ေက်ာင္းၿပီးစလူငယ္မ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိျမွင့္တင္ဖုိ႕ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းေတြကုိ ေလ့လာတက္လုိ႔ရသလုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ကလည္း မိမိတုိ႔၀န္ထမ္း အရည္အခ်င္းကုိျမင့္တင္ဖုိ႕ သင္တန္းေပးဖုိ႔လုိပါသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ သင္တန္းေတြ မႈိလုိေပါက္ေနတဲ့ ယေန႕လုိေခတ္မ်ဳိးမွာ Professional က်ေသာ သင္တန္းေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္လည္း အလြန္လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း ေငြကုန္ရ က်ဳိးနပ္နုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔လုိခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း၊ လုိခ်င္ေသာရလဒ္မ်ားရရွိနုိင္ရန္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေအာင္ေအာင္ျမင္နဲ႕ မိမိတုိ႔လက္ေအာက္ရွိ ငယ္သားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ ျမင့္တင္ေပးနုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိဘဲြ႔ရအလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း အလုပ္တစ္ခုေလွ်ာက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ဘက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ စာအုပ္မ်ား ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းေကာင္းေတြ တက္ထားဖုိ႕လိုအပ္ပါသည္။

ခမ္းစုိး
Powered by Blogger.