Monday, January 7, 2019

‘‘Basic English Skill ဆရာျဖစ္သင္တန္း’’ ဖြင့္လွစ္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္


ေက်းလက္ေဒသရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကို ကူညီျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ပီတိဆရာကြန္ရက္(PTN)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ‘‘Basic English Skill ဆရာျဖစ္သင္တန္း’’ကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းေန႔ရက္မွာ (၁၂.၁.၂၀၁၉)ေန႔မွ (၁၇.၂.၂၀၁၉)ေန႔အထိျဖစ္ၿပီး စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူသည္ လာမည့္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ စီစဥ္ေပးမည့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအေျခခံစြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၀.၁.၂၀၁၉)ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဖုန္း 09 420150192 (နန္းတင္ေရႊဦး)ကို အမည္စာရင္းေပးသြင္းၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)
Powered by Blogger.