Thursday, July 4, 2019

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပအုိ္၀္းေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၄) ရက္


ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ - SECO UN-Trade Cluser Fund တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ပအုိ၀္းေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၄)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏုိင္ငံတကာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကကၠဴတြင္ ညအိပ္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းကိစၥ၊ ကကၠဴအတြင္းရွိ အျခားေသာ ခရီးသြားသူမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေနရာအေၾကာင္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု ပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခရီးစဥ္ရွာေဖြေရး၊ ေက်းရြာမ်ားမွ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း စတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္၊ ပါရမီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္၊ CITPAR ၊ GIC တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္မ်င္မုိရ္


Powered by Blogger.