Monday, August 12, 2019

ေနာင္တရားေဒသ၏ ဝါတြင္းကာလအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္


မိမိေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္သည့္ေနာင္တရားေဒေသ၏ ဝါတြင္းကာလအေလ့အထမ်ားအေၾကာင္းမ်ားကို “ေနာင္တရားေဒသ၏ ဝါတြင္းကာလအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား မိမိတို႔၏ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ပိုမိုတန္ဖိုးထားေစလိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားသင့္ေသာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစလိုပါသည္။

ဝါတြင္းကာလအေနျဖင့္ “ဝါဆို၊ ဝါေခါင္၊ ေတာ္တလင္း” စသည့္လမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။ ထိုဝါတြင္းလမ်ားအတြင္း မိမိတို႔ေနာင္တရားေဒသ၏ ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။ ဝါဆိုလဆန္း(၁၄)ရက္ေန႔ညတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔မနက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔၏မိဘမ်ား၊ ဘိုးဘြားမ်ားကိုလိုက္လံကန္ေတာ့သည့္ဓေလ့ရွိသည္။ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ ေနာင္တရားေဒသရွိေဒသခံမ်ားသည္ ဆြမ္းေတာ္မ်ားကပ္လွဴျခင္း၊ ဆြမ္းခ်ဳိက္မ်ားပို႔ျခင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ကုသိုလ္ယူသည့္ဓေလ့မ်ားရွိပါသည္။

ဝါဆိုလျပည့္ေန႔မွစတင္၍ ဝါစဝင္သည့္ရက္အျဖစ္လူႀကီးမ်ားထံမွသိရပါသည္။ ထိုဝါစဝင္သည္ ကိုပအိုဝ္းစကားအျဖစ္ “ဝါႏိြဳ႕စလဲဥ္း”ဟုေခၚပါသည္။ ဝါတြင္းကာလတြင္ မိမိတို႔ေနာင္တရားေဒသရွိ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ား ကုသိုလ္ယူသည့္ဓေလ့မ်ားကိုလည္းမွ်ေဝလိုပါသည္။ ‘‘ဝါဆိုလျပည့္၊ ဝါဆိုလကြယ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္၊ ဝါေခါင္လကြယ္၊ ေတာ္တလင္းလျပည့္၊ ေတာ္တလင္းလကြယ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္” စသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေနာင္တရားေဒသရွိေဒသခံမ်ားသည္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ ကုသိုလ္ယူျခင္း၊ တရားထိုင္ ျခင္းစသည့္ဓေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေန႔ရက္ထူး၊ ေန႔ရက္ျမတ္တြင္ ေနာင္တရားေဒသရွိ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ား အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေဝယ်ာဝစၥမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼစကၠ်ာမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္ယူပါသည္။

အလွည့္က်သည့္ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈအက်ဥ္းကိုလည္းထပ္ေစာင္း၍တင္ျပခ်င္ပါသည္။ အလွည့္က်သည့္ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ား၏တာဝန္မွာ မိမိတို႔တာဝန္မေရာက္မီတစ္ရက္အလိုတြင္ အပ်ဳိမ်ားအေန ျဖင့္ မနက္ပိုင္းတြင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္ ဘုရားပန္းမ်ားကပ္လွဴျခင္း၊ သစ္သီးဝလံမ်ားကပ္လွဴျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ လူပ်ဳိမ်ားသည္ အိုးစည္ဗံုေမာင္းမ်ားတီး၍ အပ်ဳိမ်ားသည္ ဆြမ္းေတာ္ျပင္ဆင္ ၾကျခင္းျဖစ္လည္း ကုသိုလ္ယူပါသည္။ မိမိတို႔အလွည့္က်သည့္မနက္တြင္ တူညီသည့္ပအိုဝ္းဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ကာ လူပ်ဳိမ်ားသည္ အိုးစည္ဗံုေမာင္းမ်ားတီး၍လည္းေကာင္း၊ အပ်ဳိမ်ားသည္လည္းဆြမ္းေတာ္မ်ားကိုယ္စီပင့္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴၿပီးသည္ႏွင့္ အလွည့္က်အပ်ဳိမ်ား၏ ဓမၼစကၠ်ာမ်ား ၿပိဳင္တူရြက္ဖတ္ပူေဇာ္မႈေၾကာင့္ ေနာင္တရားေဒသတစ္ဝွမ္းလံုးနီးပါး ၾကားသိရပါသည္။

လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ားအေနျဖင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ေဝယ်ာဝစၥ တာဝန္ကိုလည္းေကာင္း၊ တရားထိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးတာဝန္ကိုလည္းေကာင္း ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူပါသည္။

ဝါတြင္းကာလသည္ အျခားလမ်ားထက္ ကုသိုလ္ပိုလုပ္ျဖစ္သည့္ကာလဟုေခၚႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတက္ကုသိုလ္ယူျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း၊ ဓမၼစကၠ်ာရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ တရားပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း စသည့္ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္စုေပါင္းကာ မိမိတို႔ေက်းရြာကိုယ္စီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္တစ္အိမ္(မိသားစုတစ္စု) အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲမ်ား၊ ဓမၼစကၠ်ာရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈမ်ား၊ တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

အထက္ေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနာင္တရားေဒသ ဝါတြင္းကာလအတြင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားအေၾကာင္းသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေဒသတိုင္း ဝါတြင္းကာလရုိးရာဓေလ့မွာ မ်ားစြာတူညီမႈရွိပါသည္။

“သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ရက္”သည္ ဝါတြင္းကာလၿပီးဆံုးရက္(သို႔) ေနာက္ဆံုးရက္ဟုေခၚပါသည္။ ပအိုဝ္းစကားအျဖစ္ “ဝါ,ကၽြတ္လဲဥ္း”ဟုေခၚပါသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝါတြင္းကာလတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ မိမိတို႔၏႐ုိးရာဓေလ့မ်ားကိုသိရွိၿပီး တန္ဖိုးထားရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားေပ်ာက္ကြယ္မသြားရန္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ “ေရွးထံုးကိုလည္းမပယ္နဲ႔ ေစ်းသံုးလည္းမလြယ္နဲ႔”ဆိုသည့္စကားပံုအတိုင္း ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မိမိတို႔၏ေျပာင္းလဲမသြားသင့္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားကို မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းရန္တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဤ“ေနာင္တရားေဒသ၏ ဝါတြင္းကာလအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း”ေဆာင္းပါးျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါမည္။

ပအိုဝ္;မူ,ေပ,(စႏၱာခမ္း)
Powered by Blogger.