Tuesday, August 27, 2019

တန္ဖိုးရွိေသာ လူဟူသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  ၾသဂုတ္လ (၂၇)ရက္


ဤလူ႔ဘံုေလာကအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ကာလ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အလိုက္ ရင္တြင္း၌ျဖစ္တည္လာမည့္ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ အျမင္မ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုကြဲျပားေနေပမည္။ အသားအေရာင္၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမွအစ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအဆံုး တူညီၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ လူသားတစ္ဦးဟု ေခၚဆိုသမုတ္ထိုက္သည့္ အဂၤါလကၡဏာမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသား၊ အဆိုးအေကာင္း အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ အသိဥာဏ္ရွိၿပီး အစုအဖဲြ႕၊ အသိုက္အဝန္းျဖင့္ ေနထိုင္တတ္သည့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိ သတၱဝါတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ လူသားတို႔သည္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားအၾကားတြင္ တင့္တယ္လွပစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဘဝဖူလံုေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေန႔စဥ္ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾက ရသည္။ လူရယ္လို႔ ျဖစ္တည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘယ္လိုမွေရွာင္လဲႊ၍ မရသည့္အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အတူ လူသားတို႔၏ သေဘာသဘာဝအရ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုေသာ၊ ေအာင္ျမင္လိုေသာ၊ ခ်မ္းသာလိုေသာ၊ အမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားရေသာ၊ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားရွိၾကၿပီး လူအမ်ား၏ တန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံယူလိုၾကသည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုၾကသည္။ မည္သည့္လူသားမွ် ရံႈးနိမ့္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ အမ်ား၏ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းမ်ားကို မလိုလားၾကပါ။ ဤသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အသက္ရွင္ခိုက္ တိုေတာင္းလြန္းလွသည့္ လူ႔ဘဝတြင္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္လုိအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ကေပးအပ္မည့္ “တန္ဖိုးရွိေသာ လူဟူသည့္ဘဲြ႕တံဆိပ္”ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္လည္း ဒုကၡအေပါင္းႏွင့္ကင္းေဝးၿပီး သုခအေပါင္းခေညာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုရေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔သည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္အလားသ႑န္တူပါသည္။ ဤလူ႔ေလာကသို႔ အခ်ိန္တစ္ ခဏသာ ဝင္ေရာက္ခိုလံုခြင့္ရၾကၿပီး အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဤလူ႔ေလာကႀကီးအား ျပန္လည္ႏုတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားရမည့္ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သူမွ် ဤေလာကႀကီးတြင္ ထာဝရနားခိုခြင့္မရၾကပါ။ အားလံုး အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေျမေအာက္တြင္ ေခါင္းခ်အနားယူၾကရမည့္လူခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခဲလွသည့္ ဤလူ႔ဘဝႀကီးကို အက်ဳိးရွိရွိ၊ တန္ဖိုးရွိရွိေနထိုင္သြားတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤလူ႔ေလာကႀကီးအား ႏုတ္ဆက္ခ်ိန္တန္လွ်င္ ေက်နပ္ဝမ္းသာပီတိျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာႏုတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ဤလူ႔ေလာကႀကီးအား ႏုတ္ဆက္ထြက္ခြာၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း လူအမ်ား၏ ႏွေျမာျခင္း၊ တမ္းတျခင္း၊ လြမ္းေဆြးျခင္း၊ ႏုတ္ဆက္မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ က်န္ရစ္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကဗၺည္းေမာ္ကြန္းေရးထိုးႏိုင္ သည့္အျဖစ္မ်ဳိးျဖင့္ တြင္က်န္ေစလိုပါသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ စံျပဳထိုက္ရာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္း သမိုင္းမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ား ေရးထိုးေစလိုပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တန္ဖိုးရွိသည့္လူဟူသည္ မည္သို႔နည္း။ ပညာရွင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးက အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ မိမိဖတ္သားဖူးေသာ အရွင္ဣႏၵပါလ ေရးသားသည့္ No.1စာအုပ္မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ တန္ဖိုးရွိသည့္လူဟူသည္မွာ
(၁) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း
(၂) စည္းစိမ္ဥစၥာျပည့္စံုခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္း၊
(၃) မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝန္းမ်ားအား အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္း၊
(၄) မိမိ၏ ပတ္ဝန္းက်င္အားအက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္း၊
(၅) မိမိတို႔ လူမ်ဳိး၊ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသအား အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္း၊
(၆) မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္း၊
(၇) ဘာသာသာသနာအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္
(၈) လွဴဒါန္းေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲေပးႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေရးဖဲြ႕ ထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤရခဲလွသည့္ လူ႔ဘဝႀကီးတြင္ အသက္ရွင္သန္ေနခိုက္ တန္ဖိုးရွိသည့္လူတစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္) အမ်ား၏ယံုၾကည္အားကိုးအားထားျပဳရသည့္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ေလးစားလိုက္နာက်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

နင္;ေကသ႐ို
(မုဲင္းေကာင္)
Powered by Blogger.