Wednesday, September 11, 2019

ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေအာက္ပါေလွ်ာက္လႊာပံုစံအတိုင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။      ။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ လာေရာက္ယူႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန(PNO)
Powered by Blogger.