Saturday, July 20, 2013

ပအုိ၀္း အမ်ိဳးသား ေဂပာာသမုိင္း

    ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေဂဟာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ၾကီးခရိုင္ ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း တြင္ အိမ္အမွတ္ (၉၈/၁၊ ၉၈/၂) ျဖင့္ တည္ရွိပါသည္။
    ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေဂဟာ၏ ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦး ျဖစ္စဥ္ ေနာက္ခံသမိုင္းသည္ အခိုင္အမာရွိ ပါသည္။
   
ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္တို႔ ႏိုင္ငံေရးနိုး ၾကားမႈ ရွိၾကသျဖင့္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ ္တြင္ ပအို၀္းေလြာင္;ဗူ; မွ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္း အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ပအမဖ) ကို ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔၏ရံုးခန္းကို စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနေရွ႕ ဗိုလ္ခ်ဳုပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းအေနာက္ ဘက္ယခင္ ညြန္႕ ျမန္မာ ထမင္းဆိုင္အား ငွါးရမ္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲသို႔ (ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္ ႏွင္႔ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာ သတင္း ေထာက္ဦးစံ ေအာင္တို႔က တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္ ။
    ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ဧ  ျပီလ(၇) ရက္၊ သကၠရာဇ္ - ၁၃၁၅-ခုနွစ္ ၊ တန္းခူးလဆန္း (၄) ရက္ ၊ ဗုဒၵဟူးေန႔ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး အေပၚထပ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ဗဟိုဦးစီး အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ေခၚယူ က်င္း ပခဲ့သည္ ။ ထိုအစည္းအေ၀း ကိုသို႔ ဦးျဖဴ ၊ ဦးဟိန္ရွင္ေငြ၊ ဦးေထြးလံု၊ ဦးထြန္းရီ၊ ဦးေက်ာ့လမ္း၊ ဦးနႏိၵယ၊ ဦးဆရာ ေပ၊ ဦးကံ၊ ဦးရွမ္းခင္၊ ဦးေဖရွင္၊ ဦးအံုးဖါျဖိန္း၊ ဦဗ်မ္း၊ ဦးျမ၊ ဦးစာေရးျဖား၊ ဦးဟိန္ေမာင္၊ ဦးက်န္၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးေပါင္းစင္ထြန္း၊ ဦးၾကြယ္၊ ဦးေက်ာင္းကံုရ ႏွင့္ ဦးစံညြန္႔ တို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
    ထိုအစည္းအေ၀း မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပဏာမ ညီလာခံကို ၁၉၅၄ - ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေနာင္ကားခရိုင္၊ ေနာင္ေယြးရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တြင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀း တြင္ (ပအမဖ) ပါလီမန္အမတ္ ဦးေအာင္သာက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊  မြန္၊ ရခုိင္၊ လူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္ အေဆာက္အဦး အသီးသီးရွိ ၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး လိုအပ္သည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး ရရွိေအာင္ ေဆြးေႏြး ၾကေစလို ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
    အေဆာက္အဦး၀ယ္ယူေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ ဦးအံုဖါျဖိန္း၊ ဦးေပါင္းစင္ထြန္း၊ ဦးခြန္စိန္၊       ဦးျဖဴ ႏွင့္ ဆရာေပ (ေနာင္စံု) တို႔က အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး ၀ယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
    ပဏာမ ညီလာခံမွ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ ဦးဆရာေပ (ေနာင္စံု) က အဆိုတင္သြင္းျပီး ဦးေအာင္သိန္း          (ထီတခုခရိုင္) ကေထာက္ခံျပီး ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ အမွတ္ (၉၈/၁) ဦးပဥၹင္း ဘျဖဴတိုက္  ကိုက်ပ္ေငြ ၈၀၀၀၀/- (က်ပ္ရွစ္ေသာင္း) ျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ အမ်ား သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
    ထိုသို႔ ၀ယ္ယူနိုင္ရန္ ပအို၀္းေဒသမွ ပအို၀္း လူထုတို႔က ခရုိင္ အလိုက္ လူဦးေရအနည္းအမ်ား အလိုက္တစ္   အိုးစားလွ်င္ (သံုးက်ပ္ႏႈံး) ျဖင့္ (ထုိစဥ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအမည္ျဖင့္) ေငြထည့္၀င္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။
(၁)    လြယ္ပြတ္ခရိုင္            ၉၅၀၀ ၊    (၂)    မဲနယ္ေတာင္ခရိုင္    ၇၅၀၀၊
(၃)    ေက်ာက္တန္းခရိုင္        ၅၅၀၀ ၊    (၄)    ထီတခုခရိုင္        ၇၅၀၀၊
(၅)    ဆဲလင္ခရိုင္            ၁၅၀၀ ၊    (၆)    စန္းသန္းေကာင္ခရိုင္    ၉၅၀၀၊
(၇)    မူရားခရုို္င္            ၈၀၀၀ ၊    (၈)    ေဆာင္ဖိုးခရိုင္        ၆၀၀၀၊
(၉)    ေနာင္ကားခရိုင္            ၆၅၀၀ ၊    (၁၀)    ပင္မြန္းခရိုင္        ၈၀၀၀၊
(၁၁)    မန္းေဆာင္းခရိုင္            ၇၅၀၀ ၊    (၁၂)    ပင္မွီခရိုင္        ၃၀၀၀၊
    စုစုေပါင္း ၈၀၀၀၀/- (က်ပ္ရွစ္ေသာင္းတိတိ) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    ၁၉၅၈ - ခုႏွစ္၊ ေမလ(၅) ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦလွေဖ   ႏွင့္     ဗိုလ္ခ်န္စံု ဦးေဆာင္ေသာ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (ပအမဖ) အဖြဲ႔၀င္ အင္အား (၁၃၃၃) ဦးတို႔ က   ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ က်န္ရစ္ေစ  ရန္ ရဲေဘာ္ တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀(ငါးရာက်ပ္) ႏႈံန္းျဖင့္ ထည့္၀င္ လွဴဒါန္းေသာ ေငြမ်ားအနက္ မွ ၁၀၀၀၀၀/- (က်ပ္တစ္သိန္း) ျဖင့္ အမွတ္ (၉၈/၂) ေျမာက္ဘက္ အေဆာက္အဦးကို ၁၉၉၅၉ - ခုႏွစ္တြင္ လက္သမား ဆရာၾကီးဦးက်န္ အား ကန္ထရိုက္ေပးျပီး ေဆာက္လုပ္ေစခဲ့သည္။
    ၁၉၆၂-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂) ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတက္လာျပီး ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး စနစ္  အရ ၁၉၆၄-ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းျခင္းခံရသည္။    ထုိေနာက္ ပအို၀္း ျပည္သူလူထုမ်ား စုစုေပါင္းထည့္၀င္ေသာ ေငြမ်ာျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေၾကာင့္ အေထာက္အထား  အခုိင္အမာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းရင္ေလာ က ၁၉၇၃-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၁)ရက္၊ ၁၃၃၅-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၅)ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား စုေပါင္းပုိင္ ပစၥည္းႏွင့္ အေဆာက္အဦး မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းျပီး ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့   သည္။
            ပအို၀္း အမ်ိဳးသားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား
                    ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔
    (က)    ဦးျဖဴ            ဥကၠဌ                ေတာင္ၾကီး
    (ခ)    ဟိန္ဗ်ား            ဒု-ဥကၠဌ                တနိုင္ဖက္ကြံရြာ
    (ဂ)    ဦးခြန္စိန္        အတြင္းေရးမွဴး            ဆီဆိုင္
    (ဃ)    ဦးခြန္ထြန္းေအာင္    တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး        ေတာင္ၾကီး
    (င)    ဦးျမ            အဖြ႔ဲ၀င္                လြယ္ေကာင္းရြာ
    (စ)    ဦးေရြး            အဖြ႔ဲ၀င္                တံတားမီးေလာင္ရြာ
    (ဆ)    ဦးပညာကလုပ္        အဖြဲ႔၀င္                ထီဗြာရြာ
    (ဇ)    ဦးပႏၱိထြန္း        အဖြဲ႔၀င္                ဟမ္းသိြဳရြာ
    (စ်)    ဦးထြက္စာရိတၱ        အဖြဲ႔၀င္                ၀ါးလရြာ
    (ည)    ဦးေက်ာင္းလမ္း        အဖြဲ႔၀င္                ေဆာင္းဖိုးရြာ
    (ဠ)    ဦး၀ါယာမ        အဖြဲ႔၀င္                ေက်ာက္တစ္လံုးရြာ
    (ဌ)    ဆရာေဘာ္ဘီ        အဖြဲ႔၀င္                             ပင္တြန္ရြာ
    (ဍ)     ဦးပႏၱိေလာ        အဖြဲ႔၀င္                တခဲရြာ
        ဦးေနရိ ႏၱာထီး        အဖြဲ႔၀င္                ဟိုပံုး
    (ဏ)    ဦးအရိႏၱ            အဖြဲ႔၀င္                ဟိုပံုး
    (တ)    ပြဲးစားထြက္ဟိန္        အဖြဲ႔၀င္                ေတာင္ၾကီး
    (ထ)    ဦးဟိန္တိထြန္း        အဖြဲ႔၀င္                ေတာင္ၾကီး
    (ဒ)    ဦးထြန္းေက်ာ္        အဖြဲ႔၀င္                ေတာင္ၾကီး
                    တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

    ၁၉၈၇-ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ တြင္ ပအို၀္း ေဂဟာထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
                    ပအို၀္းေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
    (၁)    ဦးေက်ာ္စိန္        နာယက
    (၂)    ဦးဆရာအိုး        နာယက
    (၃)    ဦးဘျဖဴ            နာယက
    (၄)    ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း    ဥကၠဌ
    (၅)    ဦးခင္ေမာင္ျမင့္        ဒု-ဥကၠဌ
    (၆)    ဦးေက်ာင္းေအာင္    ဒု-ဥကၠဌ
    (၇)    ဦးေက်ာ္သိန္း        အတြင္းေရးမွဴး
    (၈)    ဦးသန္းေရႊ        တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
    (၉)    ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်    တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
    (၁၀)    ဦးထြန္းလြင္        ဘဏာထိန္း
    (၁၁)    ဦးခြန္သိန္းေဖ        ဘဏာထိန္း
    (၁၂)    ဦးခြန္ေက်ာ္စြာ        အဖြဲ႔၀င္
    (၁၃)    ဦးသန္းေဖ        အဖြဲ႔၀င္
    (၁၄)    ဦးေက်ာင္းကံုရ        အဖြဲ႔၀င္
    (၁၅)    ဦးေမာ္၀ါယာမ        အဖြ႔ဲ၀င္ တို႔အသီးသီးပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

    ၁၉၅၈-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဂရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦးေက်ာင္းဒကာကံုရ မွ အမည္ခံ ထားသည္။
    ၁၉၈၅-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္စြဲျဖင့္ မူလအမည္ ဦးေက်ာင္းဒကာကံုရ မွ ဥကၠဌပအို၀္း  ေဂဟာအသင္း သို႔ ဂရန္ အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အခါက ကြင္းနံပါတ္ ၂၀ (ကန္ေအာက္ရပ္) ဦးပိုင္းနံပါတ္       ၁၀၈၊ ေျမကြက္နံပါတ္ (၂၃၁/၃၃၁) ဧရိယာ ဧကဒသမ = ၀.၁၆၂၊ ဧရိယာ စတုရန္းေပ ၇၀၅၇၀ ေပျဖစ္သည္။
    ဂရန္ သက္တမ္းတိုး ရမည့္ရက္မွာ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၃၀) ရက္ျဖစ္သည္။
    ဥကၠဌ ပအို၀္း ေဂဟာအသင္းမွ ဂရန္ သက္တမ္းတိုးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုး သြားျပီးျဖစ္         ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၄)ရက္ ေနစြဲျဖင့္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား မ်ားေဂဟာဟု      ဂရန္ အမည္ ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဂရန္ သက္တမ္းတိုး ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခ႔ဲ ၾကသည္။
    ၂၅-၈-၁၉၉၉ ရက္စြဲျဖင့္ ကန္႔ကြက္ လႊာေခၚယူျပီး၊ ၈-၉-၁၉၉၉ ေန႔အထိ ကန္႔ကြက္သူ မရွိျပီး အမည္      ေျပာင္းျပီးစီး ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ တစ္ဖန္ တစ္စံုတစ္ရာ မလိုလား အပ္ေသာ ကိစၥၾကီးငယ္ မဟူမျဖစ္ေပၚ      ေစေရးအတြက္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ ၾကသည္။
    ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္းရွိ အကြက္အမွတ္ (၂၀-ကန္ေအာက္ရပ္)၊ ေျမကြက္     အမွတ္ (၂၃၁/၃၃၁)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၈၀)၊ ဧရိယာ (၀.၁၆၂) ဧကေပၚရွိ ေျမ ႏွင့္ အေဆာက္အဦး ၏ ေျမငွါး ဂရန္အ  မႈတြဲအမွတ္ (၂၃-T/၁၉၅၃-၅၄) အား ဥကၠဌ ပအို၀္း ေဂဟာ အသင္း မွ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေဂဟာသို႔ ေပ်ာက္ဆံုး ဂရန္ အမည္ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ျပီး ဂရန္ ရရွိခဲ့ သည္။
    ၂၀၀၄ - ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ တတိယ သက္တန္းတြင္ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ   အဖြဲ႔(ဗဟို) ဥကၠဌၾကီး ဦးခြန္၀င္းကို မွ ဦးေဆာင္ျပီး အဖြဲ႔၏ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း (၈၀) ေက်ာ္ ကုန္က်ခံကာ အေဆာက္အဦးေရွ႕ ဆုိင္ခန္း မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အုတ္တံတိုင္း ကို ထပ္မံျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ မြမ္းမံျခင္း ၀င္းသံ တံခါးအသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ (၉၈/၁) အေဆာက္အဦး အေပၚထပ္ တြင္ ဘုရားခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
    လက္ရွိ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေဂဟာ အေဆာက္အဦး ႏွစ္လံုးတြင္ ရံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထား ၾကေသာ ပအို၀္း လူထု လူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ -
    ၁။    ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ဗဟို)ရံုး၊
    ၂။    ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္)ရံုး
    ၃။    ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ရံုး၊
    ၄။    ပအို၀္း အမ်ိုဳးသား စာၾကည့္တိုက္ႏွင႔္ ျပတိုက္ရံုး၊
    ၅။    ပအို၀္း ေမာ္ဓမၼကထိက အဖြဲ႔ရံုး၊
    ၆။    ပအို၀္း တိုင္းရင္းေဆး ဆရာအဖြ႔ဲရံုး၊
    ၇။    ပအို၀္း အနုပညာ အဖြဲ႔ရံုး၊
    ၈။    ပအို၀္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ရံုး၊
    ၉။    ပအို၀္း အမ်ိဳးသမီး ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး၊
    ၁၀။    ပအို၀္း ဥပေဒလူမႈ အေထာက္အကူ ျပဳအဖြဲ႔ရံုး ၊
    ၁၁။    ပအို၀္း အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ပါတီ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္) ရံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
    ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေဂဟာသည္ ဆံုးပါးမႈ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ကိန္းဆိုက္ လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။
    ပစၥည္း ထိန္းအဖြဲ႔အတြင္း မွ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ (အမည္မေဖာ္ျပလိုပါ) တို႔သည္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ စရန္ေငြ  တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) ယူထာျပီးေနစဥ္ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီး တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပအို၀္း ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တုိ႔က ကန္႔ကြက္ သျဖင့္ လည္းေကာင္း ေတာတြင္း     လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ တိုင္ၾကားရာမွ ေတာလွန္ေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏တားျမစ္ခ်က္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္က်ိဳးရွာ ေရာင္းစာမႈ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။
    ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀း အထမေျမာက္သည့္ ေတြဆံုမႈ တစ္ေနရာမွာ အ     ေဆာက္အဦး ကို မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ် လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရန္ ဟုဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
    ထိုေနာက္ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔၀င္ အခ်ိဳ႔သည္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ပိုင္ေဂဟာ တြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစံုတို႔အား ဖယ္ရွားရန္  ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသည္။
    ဤကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ပိုင္ေဂဟာ ကိစၥကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရန္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊     ဧျပီလ (၉) ရက္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔၊ ကန္ၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ဂနိုင္ေရး ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ဘက္စံု ဖြံ႔ျဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ) ကြင္း   တြင္ မ်က္ႏွာ စံုညီ ေတြ႔ဆံုပြဲၾကီး ကို ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့ၾကသည္။
    ထိုမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း သို႔ ေက်ာင္းေပါင္း (၇) ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ၾကီး မ်ား ပအို၀္း အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျမိဳ႔နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပအို၀္း တုိင္းရင္းေဆး အဖြဲ႔၊ ပအို၀္း ေမာ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ေပၚ မွ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္   ခဲ့ၾကသည္။
    ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ လာသူအားလံုး တို႔က   ေအာက္ပါ အတိုင္း အမ်ား သေဘာတူ ဆံုျဖတ္ၾကပါသည္။
    (က)    ပအို၀္း ေဂဟာ ထိန္းသိမ္းေရး (ယခင္အဖြဲ႔ေဟာင္း) ကို ဖ်က္သိမ္းသည္။
    (ခ)    ပအို၀္း အမ်ိဳးသားပိုင္ ေဂဟာ အေဆာက္အဦးကို ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
                အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ သူမ်ားစာရင္း
    ၁။    ဆရာေတာ္        ပထမေတာင္ေက်ာင္းၾကီး
    ၂။    ဆရာေတာ္        ေအးေစတီေက်ာင္း
    ၃။    ဆရာေတာ္        တပ္ဦးဥတၱရာရံုေက်ာင္း
    ၄။    ဆရာေတာ္        ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးသင္တန္းေက်ာင္း ေအးသာယာ
    ၅။    ဆရာေတာ္        စခဲုင္း(၆)မိုင္ေက်ာင္း
    ၆။    ဆရာေတာ္        ျမိဳ႕ဦးေက်ာင္း
    ၇။    ဆရာေတာ္        ပံုေဆြပင္ေက်ာင္း
       
                        လူပုဂိၢဳလ္မ်ား
    ၁။    ဦးခြန္စံလြင္        ေဟာ္ကုန္းရပ္
    ၂။    ဦးခြန္လာ        ေတာင္ၾကီး
    ၃။    ဦးခြန္ဟုိက္ေဇာ္၀မ္း    ေနာင္ကား
    ၄။    ဦးခြန္တင္ထြဋ္        လြယ္ေကာင္း
    ၅။    ဦးခြန္ပညာဗုတ္        လြယ္ေကာင္း
    ၆။    ဦးခြန္၀င္းကို        ဦးၾကီးခမ္း
    ၇။    ဦးခြန္မင္းေက်ာ္        ေညာင္ပင္သာ
    ၈။    ဦးခြန္ေမာင္လွ        ေညာင္ပင္သာ
    ၉။    ဦခြန္ခင္ေမာင္        ေညာင္ပင္သာ
    ၁၀။    ဦးခြန္မ်ိဳးထီး        ေက်ာက္တစ္လံုး
    ၁၁။    ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴ        ဟိုပံုး
    ၁၂။     ဦးထြန္းေ၀        ဖရဲ
    ၁၃။    ဦးခြန္ခွေက်ာ္        ေျမျဖဴ
    ၁၄။    ဦးခြန္တင္ေမာင္        ေျမျဖဴ
    ၁၅။    ဦးခြန္ထြန္းစိန္        ျပည္ေတာ္သာ
    ၁၆။     ျဖားခ်စ္ေမာင္        ေညာင္ပင္သာ
    ၁၇။    ဦးခြန္လာမဲင္း        ေညာင္ပင္သာ
    ၁၈။    ဦးေအာင္သိန္း        ေညာင္ပင္သာ
    ၁၉။    ဆရာေနမ်ိဳး        ေက်ာက္တစ္လံုး
    ၂၀။    ကုိစိန္တိုး        ဟိုပံုး
    ၂၁။    ဦးအံုးသာ        မဂၤလာဦး
    ၂၂။    ဦးေက်ာ္ေဇယ်        ေရေအးကြင္း
    ၂၃။    ဦးခြန္စိန္၀င္း        မဂၤလာဦး
    ၂၄။    ဦးခြန္သိန္းေဖ        ကန္ေရွ႕
    ၂၅။    ဦးခြန္ေဖ၀င္း        ေဟာ္ကုန္း
    ၂၆။    ဦးေက်ာင္ကံုရ        ေစ်းပိုင္း
    ၂၇။    ဦးေမာ္ဦး        ေျမျဖဴ
    ၂၈။    ဦးခြန္လွေမာင္(ပင္လံု)    မဂၤလာဦး
    ၂၉။    ေမာ္ေက်ာ္        ေညာင္ပင္သာ   
    ၃၀။    ဦးမ်ိဳး၀င္းေက်ာ္        ေညာင္ပင္သာ
    ၃၁။    ဦးခြန္ထြန္းေမာင္        ဦးၾကီးခမ္း
    ၃၂။    ဦးထြက္၀င္း        ေျမျဖဴ
    ၃၃။    ဦးခြန္စိန္၀င္း        ဘုရားျဖဴ
    ၃၄။    ဦးခြန္ျမင့္ေအာင္        ကကၠဴ
    ၃၅။    ဦးခြန္ေက်ာ္သူ        ဖါမြန္း
    ၃၆။    ဦးခြန္လွေဖ        လြယ္ေခၚ
    ၃၇။    ဦးခြန္သန္းထူး        ဆုိက္ေခါင္
    ၃၈။    ဦးခြန္ေအာင္သာ        ေနာင္ကား
    ၃၉။    ဦးခြန္ေမာင္ကုိး        ဘုရားျဖဴ
    ၄၀။    ဦးခြန္ေအာင္စုိးေလး    ေညာင္ျဖဴ
    ၄၁။    ဦးခြန္ေဇာ္၀င္းျမင့္    ေညာင္ျဖဴ
    ၄၂။    ဦးစင္းခံ႕ထုတ္        ဦးၾကီးခမ္း
    ၄၃။    ဦးခြန္ခမ္းျခိဳင္႔        ဘုရားျဖဴ
    ၄၄။    ဦးေက်ာင္းေအာင္    ကန္ေရွ႕
    ၄၅။    ဦးသုနႏၵ            ေျမျဖဴ
    ၄၆။    ဦးခြန္စိန္ေမာင္        ေညာင္ပင္သာ
    ၄၇။    ဦးခြန္ေက်ာ္စမ္း        တိုင္းရင္းေဆး
    ၄၈။    ဦးခြန္ထြန္းလိႈင္        ေအာင္ပန္း
    ၄၉။    ဦးခြန္လွသိန္း        ဆီဆိုင္
    ၅၀။    ဦးလွ၀င္း(ျဖားဒံုေမာင္)    ဆီဆိုင္
    ၅၁။    ဦးဆြင္            ဦးၾကီးခမ္း
    ၅၂။    ဦးသန္းေရႊ        မဂၤလာဦး                            ပအုိ၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔(ဗဟို)
   

Powered by Blogger.