Friday, July 19, 2013

ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို)႐ုံးတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားေဂဟာ ကိစၥ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ ၁၃ ရက္ေန႕ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟို) ႐ုံးတြင္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား ေဂဟာ ကိစၥ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ပအို၀္း သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပီအင္န္အို ဌာေနျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕၊ ပအို၀္းေမာ္ ဓမၼကထိကအဖြဲ႕၊ ပအို၀္းဥပေဒ လူမႈအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ ပအို၀္း ေသြးလွဴရွင္ႏွင့္ နာေရး လူမႈ ကူညီေရးအသင္း၊  ပါရမီ လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕ မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။
    အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးခြန္ေသာင္းစိန္ မွ အခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္သူ အျဖစ္ ေဒၚနန္းခမ္းဗြာ မွ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
    ဦးစြာပထမ နေမာတႆ သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆို၍ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ျပီး မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားထံမွ သရဏဂုံသုံးပါး၊ ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ ၾကပါသည္။
    ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟို) ဒုဥကၠဌ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ က ၾကြေရာက္လာေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအို၀္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွင့္ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အစည္းအေ၀း ေခၚယူေတြ႕ဆုံရျခင္း အေၾကာင္း ရွင္းလင္းရာတြင္ “ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား ေဂဟာသည္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသား လူထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာလဟာလ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုိခ်င္တပ္မက္ မႈေၾကာင့္ စြပ္စြဲမႈကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဂဟာကိစၥႀကီးငယ္ မွန္သမွ် ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္၍ အေလးထားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကား သြားပါသည္။ ေဂဟာ သမိုင္းေၾကာင္း အက်ဥ္းကို ဖတ္ၾကား သိရွိေစၿပီး၊ တက္ေရာက္သူ အားလုံးသို႕ ေဂဟာသမိုင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေ၀ငွေပးပါသည္။
    ႀသ၀ါဒါစရိယ မင္းကြန္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္ အေပါင္းအား ဘုရားေဟာေဒသနာ ရွိသည့္အတိုင္း ခႏၶာရရွိလွ်င္ လူတိုင္း ၉၆ပါးေရာဂါ ႏွိပ္စက္တာခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ မႈစည္းစိမ္ ဥစၥာမွန္သမွ် ရန္သူငါးပါး ေႏွာင့္ယွက္တာ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံပြဲကိစၥကို ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕(ဗဟို) ဒုဥကၠဌ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ တင္ျပ၍ သိရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားပိုင္ ေနရာတစ္ခု ရရန္မလြယ္ကူ ေၾကာင္း၊ ဒါယကာမ်ား အားလုံး ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပိုင္ ေဂဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြား ၾကရန္ႏွင့္ မည္သည့္ ကိစၥမဆို ေလးေလး နက္နက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္ မိန္႕ၾကားသြား ပါသည္။
    ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟို) နာယက ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ မွ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပိုင္ ေဂဟာကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ပအို၀္းေလြာင္းဗူးအစိြဳ” ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါလီမန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား လႈပ္ရွားမႈ အဆက္ဆက္ ေဂဟာ ေပၚေပါက္သည္ အထိ ေဂဟာ ထိန္းသိမ္း ခဲ့သည့္  ျဖစ္စဥ္မ်ား ကို ရွင္းလင္း အသိေပးပါသည္။ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား ေဂဟာ ဂရန္ေဟာင္း အမည္ေပါက္မွာ ဦးကုံ၀ါရ အမည္ျဖင့္ေပါက္ၿပီး ဂရန္သက္တမ္း ျပည့္ေက်ာ္လြန္၍ သက္တမ္းတိုးရန္ ေဂဟာ ထိန္းသိမ္းအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း ထံရွိ ဂရန္ ျပန္လည္ေတာင္းခံရာ ဂရန္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျပီ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကား၍ ပအို၀္း သံဃာေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ တိုင္ပင္ဆြးေႏြးၿပီး ဂရန္သစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ရာ ဂရန္အမည္ ကိုလည္း ပအို၀္း အမ်ဳိးသားေဂဟာ အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အသစ္ျပဳလုပ္ေသာ ဂရန္သည္ ပုဂၢိဳလ္ အမည္ျဖင့္ လည္းမဟုတ္ တသီးပုဂၢလအမည္ အသင္းအဖြဲ႕ အမည္မဟုတ္ပဲ ပအို၀္း တစ္မ်ဳိးသားလုံး အတြက္ ကိုယ္စားျပဳေသာ အမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားပါသည္။
    ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) ဥကၠဌ ဦးခြန္၀င္းကိုမွ ပအို၀္း ေဂဟာ သမိုင္းေၾကာင္းကုိ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္၊ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ တို႕ ရွင္းလင္းျပ၍ အလုံးစုံ သိရပါေၾကာင္း၊ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း မွ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႕ အခ်က္ ၂ ခ်က္၊ စာ ၂ ႀကိမ္တင္ထားသည္ ဟုသိရေၾကာင္း၊ ပထမ အခ်က္မွာ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေသာ ဂရန္ကို သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားျခင္း ႏွင့္ ၄င္း၏ အမည္ေပါက္ လုပ္လိုျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ မွာ ဂရန္ အမည္ကို ဥကၠဌ ေဇာ္ေအာင္သိန္း အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဂရန္သစ္ ေလွ်ာက္ရာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ဘာမွမသိရ၍ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦး အနည္းစု ျခယ္လွယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထား သည့္အေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားေဂဟာ အမည္ျဖင့္ထားရွိၿပီး၊ ေဂဟာ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား ေရးဆြဲထားလွ်င္ အရွည္သျဖင့္ သမိုင္းအတြက္ ခိုင္မာမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
    မင္းကြန္း ဆရာေတာ္မွ ႀသ၀ါဒေပးရာ အမ်ဳိးသားေရး အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အယူအဆ မွန္ကန္ဖို႕လိုေၾကာင္း၊ လိုရာဆြဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ မိမိအမ်ဳိးသား အတြက္ သစၥာ ခံယူထားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္းထိန္းအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ ေက်းဇူး တင္သင့္ေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ ၄င္းပုဂိၢဳလ္၏ ထပ္မံရယူ လိုေသာဆႏၵ၊ ရယူရရွိဖို႕သည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ေ၀းခဲ့ ၿပီဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ေနာင္လာေနာက္သား အဆက္ဆက္ တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းသြား ၾကရန္လိုေၾကာင္း မိန္႕ၾကား သြားပါသည္။
    ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ ေရွ႕ဆက္ ပအို၀္း လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အားလုံးတြင္ တာ၀န္ ရွိသည္ ျဖစ္၍ အားလုံး ညီညြတ္စြာ စည္းလုံးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသား အတြက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ၾကေစလိုေၾကာင္၊ အမ်ဳိးသား ပိုင္ျဖစ္၍ ပုဂၢိဳလ္အမည္ မထည့္ပဲ အမ်ဳိးသား မ်ားပိုင္အမည္ျဖင့္ ထည့္ရန္ လိုေၾကာင္း မိန္႕ၾကားသြားပါသည္။
    စူဠာမုနိေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ ပအို၀္း တမ်ဳိးသားလုံး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ သံဃာေတာ္၊ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ႏွင့္ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း အၾကံေပးၾကၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ရန္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း ဦးေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၿပဳိကြဲမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ လြန္စြာ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ဂရန္ အမည္ကို လည္း “ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားပိုင္ ေဂဟာ” အမည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းလွ်င္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ သို႕မွသာ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ား အတြက္ ျပႆနာ ကင္းရွင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကား သြားပါသည္။
    စခဲေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွလည္း ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပုိင္ ေဂဟာအမည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ ေစလိုေၾကာင္း၊ တသီးပုဂၢလ အမည္ျဖင့္ မထားရန္ အၾကံျပဳမိန္႕ ၾကားသြားပါသည္။
    ပီအင္န္အို ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ အဖြဲ႕မွာ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဦးခြန္လာမွ ေဆြးေႏြးရာ “ယေန႕ ပအို၀္းေဂဟာ ျပႆနာ တက္ရသည့္ ကိစၥေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္သူ အေနျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု မထင္မိပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးဘာသာ လူမ်ဳိးအတြက္ အျခား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ရန္ လုပ္ ေဆာင္ေပးေနသူ မ်ားဟု ထင္ျမင္မိခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕ အထင္ ႏွင့္ အျမင္သည္ တျခားစီ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း (ပစၥည္းထိန္း ဥကၠဌေဟာင္း) သည္ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ကာလတြင္သာ တာ၀န္ရွိ အႀကံဳး၀င္ခဲ့ၿပီး ယေန႕ ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ဂရန္ေဟာင္း (ေပ်ာက္ဆုံးၿပီးဂရန္) မွ ဂရန္သစ္ ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္၍ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ေတာ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အမည္ ဥကၠဌေဟာင္း အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ကိုလည္း ကန္႕ကြက္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ပအို၀္း ေဂဟာကိစၥ၊ ဂရန္ ကိစၥမ်ား တြင္ နားလည္မႈ ရွိရွိျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ ေပးသြားလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း” အၾကံျပဳပါသည္။
    ထို႕ေနာက္ ပအို၀္းေမာ္ ဓမၼကထိက အဖြဲ႕မွ ဦးေမာ္ဦးက လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္း ေဆးဆရာအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္ေက်ာ္စမ္းမွ လည္းေကာင္း၊ ပါရမီ လူမႈကြန္ယက္ အဖြဲ႕မွ ဦးခြန္ျမေမာင္ မွ လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းလူငယ္ အဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းဥပေဒ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ဇာလီ မွ လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းေသြးလွဴရွင္ ႏွင့္နာေရး လူမႈကူညီ ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇာ မွ လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသမီး ပညာေရးေဖါင္ေဒးရွင္း မွ ေဒၚျမျမ၀င္းက လည္းေကာင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္လွေဖ မွ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္စိန္ေမာင္ မွလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တလုံးၾကီး ၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္ေနမ်ဳိးမွ လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အမည္ျဖင့္ မထားပဲ ပအို၀္း တမ်ဳိးသား လုံးပိုင္ေဂဟာ အျဖင့္ ထားရွိရန္ ေထာက္ခံတင္ ျပၾကပါသည္။
    ေတာင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္လာမဲင္းက ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ႏွင့္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ တို႕ရွင္းျပခဲ့၍ ေဂဟာကိစၥကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ဂရန္မွာ သက္တမ္းကုန္ ဆုံးၿပီးျဖစ္၍ ယခုအခါ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဟု မိမိအေနျဖင့္ ခံယူပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ားေဂဟာ အမည္ျဖင့္ထားရွိရန္ မိမိအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီကိုယ္စား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းသုခုမ အႏုပညာအဖြဲ႕ ကိုယ္စားေသာ္ လည္းေကာင္း ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြး သြားပါသည္။
    ပအို၀္း စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ (ဗဟို) နာယက ဦးခြန္သန္းေရႊ မွ ယေန႕ တက္ေရာက္လာၾက သူအားလုံး ကို ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ယေန႕ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ ယေန႕ တက္ေရာက္လာသူ အားလုံးသည္ ယခင္ ပအို၀္း ေဂဟာ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ကို သံသယျဖင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ေနသည္ဟု မိမိေျပာလိုေၾကာင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား အေလ့အထ ေပ်ာက္သင့္ၿပီဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္း ပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ကို ဦးထြန္းရင္ေလာ မွ ဖဲြ႕စည္းေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕မ်ားထံ အပ္ႏွံဖို႕ မိမိတို႕ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ ရည္ရြယ္၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ ေဂဟာ သမိုင္းစာရြက္ထဲ အခ်ဳိ႕စာသား မ်ား အနည္းငယ္ လြဲေနသည္ဟု ျမင္မိေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ေနေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ ေဂဟာ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕၀င္ အားလုံးအေပၚ အျမင္မလြဲ ေစလိုေၾကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕၀င္အားလုံး တိုင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ စိတ္ကူးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္အားလုံးမွ ေျပာေသာ္ျငားလည္း ဥကၠဌက လက္မခံလွ်င္ ဘာကိစၥမွ လုပ္မရေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ရပ္ တြင္လည္း မိမိတို႕ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အား ပုတ္ခတ္သလို ျဖစ္ေန၍ ေဆြးေႏြးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္း ေဂဟာကိစၥသည္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ျဖစ္၍ အားလုံး လက္ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
    ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ(ဗဟို) ဒုဥကၠဌ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ မွ ယေန႕ ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည့္ ေဂဟာ သမိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းမ်ား၊ ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိထား၍ ေရးသား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းေပးပါသည္။
    ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕(ဗဟို) တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သူရေအာင္ မွ ပအို၀္း ေဂဟာကိစၥ မွာ ယခု႐ႈပ္မွ ေနာင္ရွင္း မည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္လွ်င္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားထံ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္း ေျဖရွင္းသြားပါက ပိုမိုေကာင္း မြန္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သြားပါသည္။
    ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရား ေဂါပကဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းလြင္ မွလည္း ပအို၀္း အမ်ဳိးသား မ်ားပုိင္အမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိသြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သြားပါသည္။
    ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) ဥကၠဌ ဦးခြန္၀င္းကိုမွ အမ်ဳိးသား ကိစၥသည္ သမိုင္း မွန္ကန္ဖို႕ လိုေၾကာင္း၊ သမိုင္း မွန္လွ်င္ ယေန႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသ ခိုင္လုံမႈမရွိပါက အမွား မ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ အစည္းအေ၀းဆိုလွ်င္ သမိုင္းတြင္မည့္ အစည္းအေ၀း မွတ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ အထိ သံဃာေတာ္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ား ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္၍ သမိုင္း တင္က်န္ေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္ ေသာ စြပ္စြဲခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း အေနႏွင့္ ဥကၠဌအမည္ ျပန္ထည့္လိုေသာ ကိစၥကို ေလးေလးနက္နက္ ေသခ်ာ စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို လိုခ်င္လို႔ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႕ တက္ေရာက္သူမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်သြားရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း၏ လုပ္ရပ္ကို မိမိအေနျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားေဂဟာ အျဖစ္ တည္ရွိေစျခင္းကို မိမိမွ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသြားပါသည္။
    ပအို၀္း ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဦးခြန္လာမွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ေဂဟာ ႏွင့္ အျခား ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး မ်ားကို ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းပုံ မူၾကမ္းေရးဆြဲဖြဲ႕စည္းရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ျပႆနာ မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ထားႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ မည္ထင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း တို႕အဖြဲ႕ တင္ထားေသာ စာအား ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း တင္ျပသြားပါသည္။
    ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟို) ဥကၠဌ ဦးခြန္၀င္းကိုမွ ဦးခြန္လာေျပာေသာ တစ္ဦးပိုင္ထက္ အမ်ားပိုင္ဆုိေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပိုင္ဟု ထားပါက တစ္မ်ဳိးသားလုံး ၀မ္းသာမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖၚသြားရန္ လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပိုင္ ေျမေနရာ ေကာ္မတီ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ လိုသည္ဆိုသည့္ တင္ျပခ်က္ အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခ်ထား ရန္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာ သူမ်ားမွ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
(၁)    ပအို၀္း အမ်ဳိးသားပိုင္ ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ထိန္းသိန္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး မူၾကမ္း ေရးဆြဲသြားရန္။
(၂)    ၁၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ ေပါင္းစုံႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား မွ        ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ၾကပါေၾကာင္း။
(၃)    အမွတ္ ၉၈၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ရွိ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား ေဂဟာကို ပအို၀္း အမ်ဳိးသားမ်ား အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္။
(၄)    ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္းမွ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံသို႕ တင္ျပထားေသာ စာအားျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ေပးရန္ႏွင့္ ယခင္ ဂရန္ေဟာင္းကို ပအို၀္း အမ်ဳိးသား မ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံသြားရန္။
(၅)    ပအို၀္း အမ်ဳိးသား တစ္ရပ္လုံးပိုင္ ေဂဟာ၏ အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါက ရဟန္းသံဃာ ေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ပအို၀္း အမ်ဳိးသား အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ရယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၆)    ၉-၄-၂၀၁၀ ရက္ေန႕ ပအို၀္း အမ်ဳိးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ) ကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀း အား ထပ္မံအတည္ျပဳရန္။
(က)    အမွတ္ (၉၈/၁ ႏွင့္ ၉၈/၂) အေဆာက္အဦး ပအို၀္းေဂဟာ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ကို ယေန႔ ၉-၄-၂၀၁၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း။
(ခ)    အမွတ္ (၉၈/၁ ႏွင့္ ၉၈/၂) အေဆာက္အဦး ကို ယေန႔ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူ အားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္း သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို ဗုဒၶ သာသနံ စိရံ တိ႒တု (၃) ႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

Powered by Blogger.