Wednesday, March 26, 2014

ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးညဏ္ထြန္း မွ ပအို၀့္(ေတာင္သူ)ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကုိ ပအုိ၀္းဟု ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးစုတြင္ ထည့္သြင္း ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ထံသုိ႔ မူ၀ါဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ညႊန္ႀကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၆) ရက္


ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ မပါ၀င္ပဲ သီးျခား ရပ္တည္ ေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေႀကာင္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၉) ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ပအို္၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစုံမွ ညိွႏွိဳင္း သေဘာတူ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး လူ၀င္မႈ ႀကီး ႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ထံသုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အတြက္ အသုံးၿပဳမည့္ လူမ်ိဳးအမည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိ ခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္၊၊

ယင္းသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈ အေပၚ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ဂဏန္း သေကၤတ (၈၂၆) မွ ပအုိ၀့္(ေတာင္သူ)ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကုိ ပအို၀္း လူမ်ိဳးဟု ေဖာ္ျပရန္ ႏွင့္္ ရွမ္းလူမ်ိဳးစုတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရန္ ပအို္၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ(ဗဟုိ)၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း အသိီးသီးတုိ႔မွ ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိ သီးျခားလူမ်ိဳးစု အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့မႈအေပၚ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးညဏ္ထြန္းမွ လူ၀င္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ မူ၀ါဒႏွင့္ အညီ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ညႊန္ႀကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္၊၊


Powered by Blogger.