Friday, July 25, 2014

ေဒသအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အျမင္ဖြင့္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ (၂၅) ရက္


ဇူလိႈင္လ (၂၁)ရက္ေန႔မွွ ဇူလိႈင္လ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈခန္းမတြင္ CDEC (Comprehensive Development Education Center)အဖြဲ႕ႏွင့္ PGLG (Promoting Good Local Governance) သင္တန္းနည္းျပမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဖြင့္လွစ္ေသာ “ေဒသအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား” အျမင္ဖြင့္သင္တန္းသို႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဓႏုစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုယ္စားလွယ္၊ ၀ိုင္အမ္စီေအ(YMCA) အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းပရဟိတ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ-
(က)ျပည္သူဗဟိုျပဳ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ၊
(ခ) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံမ်ား၊
(ဂ) လူထုပါ၀င္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊
(ဃ)ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊
(င) ေဒသအတြင္း သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္
(စ) ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး  သင္တန္းသူ သင္တန္းသား (၂၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
                                                      
 ေခတ္တသာ ခြန္ဦး
Powered by Blogger.