Tuesday, September 15, 2015

ေ၀င္,နယ္;သီ;သဲင္; ေက်ာင္,လြယ္မြန္,ကို ကမာ,ေလြ,ဒါ; ခံ;ထူ;ေလြ, စြိဳးခြိဳ,အြဥ္ငါ ေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ေအာင္;ခမ္းထီ ေငါ၀္းၾသ၀ါဒ (၁၇.၈.၂၀၁၅) တနင္;လာ;နီ,

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္


Powered by Blogger.