Tuesday, October 20, 2015

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲရံု(၇၀)အတြက္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္(၇၀)ဦး သင္တန္းဖြင့္လွစ္

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၀) ရက္


၂၀၁၅ခုနွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ နိုဝင္ဘာ(၈)ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေအာင္ နိုင္ငံေရးရႈေထာင့္ျဖစ္ေစ၊ လံုၿခဳံေရးရႈေထာင့္ျဖစ္ေစ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ လံုျခံဳေရး အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ (၂၀)ရက္ နံနက္(၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး၌ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါဝင္တဲ့ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး၊ ရဲအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၇၊ ရဲလက္စြဲ ဒုတိယတြဲအပိုဒ္ ၁၀၅၈နွင့္ အညီ ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ အလုပ္သမား ညြန္ၾကားေရမွဴးရံုး၏ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးကတ္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားကာ (၁၅.၁၀.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး၊ ယေန႔(၂၀.၁၀.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တ၍ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ၿပီးေျမႇာက္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြခ်ျပျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း(၇၀)ရံုအတြက္ မဲရံု(၁)ရံုလ်င္ အထူးရဲ တစ္ဦးစီခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ခန္႔အပ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေဒသခံျဖစ္မႈ၊ ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ေဒသ၏ယံုၾကည္မႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို နားလည္မႈစတဲ့ အေျခခံအားသာခ်က္ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီး၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚ အျမန္ဆံုးညႇိႏွဳိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးေမာင္ေမာင္ဝင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္းသင္တန္းတြင္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခံရသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ားျဖစ္၍ အမိန္႔နာခံတတ္ျပီး၊ ညြန္ၾကားခ်က္နွင့္အညီ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ အေျခခံလက္နက္မဲ့စစ္ပညာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒနွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ား၊ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ ရဲက်င့္ဝတ္၊ ရဲလက္စြဲျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္၊ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မဲရံု(၇၀)အတြက္ အထူးရဲ(၇၀)ဦး၏ သင္တန္းကာလမွာ (၂၀.၁၀.၂၀၁၅)ရက္မွ (၃၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္(၂)ပတ္ၾကာျမႇင့္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
"ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အထူးရဲတာဝန္သင္တန္းကို တက္ရတာ စာေသာက္ေရး၊ ေနထိုင္ေရးကိစၥ၊ သင္ၾကားေပးတဲ့စာေတြကို အခက္အခဲမရွိဘဲ အဆင္ေျပပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး စီစဉ္ေပးထားတဲ့အတိုင္းအဆင္ေျပေျပနဲ႔ ေနထိုင္ရျပီး၊ မိမိတုိ႔စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္လာေရာက္ျပီး၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားၾကီးအက်ဳိးရွိပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားသင္ယူသြားမွာပါဟု" လံုေဟးေက်းရြာမွ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ခြန္ခ်စ္ႏုိင္က ေျပာၾကားသြားသည္။
အဆိုပါ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းမွဴးအျဖစ္ ဒုစခန္းမွဴးရဲအုပ္ကိုကိုေလးမွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
နန္းဦးခမ္း(ဟုိပုံး)
Powered by Blogger.