Tuesday, October 13, 2015

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ပီးေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ေဗာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၃) ရက္


ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားမွ ႀကိဳဆုိေနၾကစဥ္


ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီက ၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၂)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ပီးေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ေဗာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးခြန္လာမဲင္း(ခ) ဦးခြန္လွေမာင္မွ ပအုိ၀္းသမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခေနမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအသိပညာမ်ား အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပၿပီး၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္သုံးသပ္ေပးခဲ့ရာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိ္ယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးခြန္ေစာေအာင္က ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းရာမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးခြန္ေစာထီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မဲေပးပုံေပးနည္းမ်ား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား (၁၅၀၀)ေက်ာ္္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
       
ခြန္အားတက္


Powered by Blogger.