Thursday, July 14, 2016

မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးမွ သြားတိုက္ပါ

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၅) ရက္“သင္ နံနက္အိပ္ရာထတဲ့အခါ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးမွ သြားတိုက္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ သြားကို သြားပြတ္တံနဲ႔ အရင္တိုက္ၿပီး ပလုတ္က်င္း၊ ခံတြင္း သန္႔စင္ၿပီးမွ မ်က္ႏွာသစ္ေလ့ ရွိပါသလား။ ဒီလိုအက်င့္လုပ္ခဲ့တာေကာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာပါၿပီလား။”
ယခုအခ်ိန္မွစ၍ မိမိကိုယ္ကို ထိုေမးခြန္းမ်ဳိးေမးၿပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္မ်ားကို ေျပာျပလို၍ ျဖစ္သည္။
သြားသည္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး က်န္းမာေနေစဖို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ “သြားက်န္းမာမွ တစ္ကိုယ္လံုးက်န္းမာမည္။” သြားက်န္းမာမွ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေက်ညက္ေအာင္ ဝါးစားႏိုင္မည္။ အစာမ်ားကို ေက်ညက္စြာ ဝါးစားႏုိင္မွသာလွ်င္ အစာေခ်စနစ္မွာ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သြားကို အခ်ိန္မွန္ (သို႔မဟုတ္) သြားတိုက္နည္း မမွန္ပါက မ်က္စိအျမင္အာရံုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သြားတိုက္ၿပီးမွ မ်က္ႏွာသစ္သူမ်ားအဖို႔ မ်က္စိအျမင္အာရံု ေစာစီးစြာ ေ၀၀ါးေစႏိုင္သကဲ့သို႔ သြားမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္မတိုင္ခင္ က်ဳိးေၾကသြားႏုိင္သည္ဟု သြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ဆိုပါသည္။ သြားက်န္းမာေစရန္အတြက္ သြားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ သြားတိုက္ျခင္းသည္ အဓိကအက်ဆံုး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိမမူ ဂူမျမင္တတ္ၾကသည္မို႔ မ်က္ႏွာမသစ္ခင္ သြားတိုက္ျခင္းႏွင့္၊ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးမွ သြားတိုက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးျပစ္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါသည္။
ညအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္တြင္ ဝမ္းတြင္း အစာေျခ အဂၤါစုမ်ားမွာ အနားရေလသည္။ ထိုအခါ အစာေဟာင္းအိမ္မွ အပုပ္အခိုးမ်ားသည္ အေၾကာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အထက္မ်က္ႏွာ၊ မ်က္စိ၊ ဦးေခါင္း အထိတက္ၾကေလသည္။ အစာသစ္အိမ္မွလည္း အစာေျခၿပီး ၾကြင္းက်န္သည့္ အစာေျခဝမ္းမီးေခၚ အက္စစ္အခိုးအေငြ႔မ်ားသည္ လည္ေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ သြား၊ သြားဖံုး၊ အာေခါင္မ်ားသို႔ တက္ေနၾက သည္။
နံနက္ထ၍ မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ေသာအခါတြင္ ေအာင္းေနေသာ အခိုးအေငြ႔မ်ားသည္ အေအးရွိရာ အပူလာသည္ဆိုသည့္အတိုင္း ေရေအးႏွင့္ ထိေတြ႕ပြတ္သပ္ေပးရာ မ်က္ႏွာျပင္သို႔ အေငြ႔ပ်ံၿပီး ထြက္သြားၾကေလသည္။ ထိုအခါ မ်က္စိမႈန္ေစမည့္ အခိုးအေငြ႔မ်ား သြားႏွင့္ သြားဖံုးတို႔တြင္ ေအာင္းေနေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားလည္း ပါသြားၾကၿပီး ရွင္းလင္းသြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္မွ သြားတိုက္ေသာအခါတြင္ အခိုးကုန္ၿပီးေသာ သြားႏွင့္ သြားဖံုးတို႔မွာ ပို၍သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ သြားရေလသည္။ ဤနည္းသည္သာ နည္းလမ္းမွန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤနည္းအတိုင္းေန႔စဥ္ လိုက္နာ က်င့္သံုးသင့္ေလသည္။
ဗုဒၶ၏ ေဒသနာကို အေျခခံသည့္ ေဒသနာနယေဆးပညာတြင္ “ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ” ဆိုသည့္ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးရွိသည္။ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကို ပထဝီ၊ အာေပါ၊ အစိုင္အခဲႀကီးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထာသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအစိုင္အခဲႀကီး၏ ပူမႈေအးမႈကို ျပဳေနသည္မွာ ေတေဇာပင္ ျဖစ္ သည္။ ဝါေယာက ကူညီသည့္ေတေဇာဆိုလွ်င္ မီး(အပူ)ဟုပင္ ထင္ၾကမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။ ပူမႈေအးမႈ ေတေဇာျပဳဟုဆိုသျဖင့္ ပူသည္လည္း ေတေဇာ(ဥဏွေတေဇာ)၊ ေအးသည္လည္း ေတေဇာ(သီတေတေဇာ) ျဖစ္သည္။
လယ္ကြင္းျပင္ရွိ ေနပူေအာက္တြင္ လွန္းထားေသာ ေကာက္ရိုးပံုတစ္ခုႏွင့္ ဥပမာျပလိုပါသည္။ ေနပူထဲတြင္ လွန္းထားေသာ ေကာက္ရိုးပံုသည္ အပူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ေျမမွ အစိုဓါတ္ ေၾကာင့္ ေကာက္ရိုးပံု၏ ေအာက္ေျခတြင္ အစိုဓါတ္ဝင္လာေသာအခါ ေကာက္ရိုးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေဆြးျမည့္သြားသည္။ အေပၚကေနပူ၊ ေအာက္ေျခကအစိုဓါတ္၊ ဥဏွေတေဇာႏွင့္ သီတေတေဇာ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေကာက္ရိုးပံုသည္ မေျခာက္ႏိုင္ဘဲ အေျခမွ ေဆြးေျမ႕သြားရသည္။
ေတာရြာမ်ားတြင္ ေျမေသာက္ေရအိုးေအာက္တြင္ ေကာက္ရိုးကို ကရြတ္ေခြျပဳၿပီး ခံထားသည္ကို ေတြ႔ဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ေသာက္ေရအိုးမွ တစိမ့္စိမ့္က်ေသာေရေၾကာင့္ ကရြတ္ေခြမွာ မၾကာမီေဆြးျမည့္ၿပီး ကိုင္ၾကည့္ေသာအခါ တစ္စစီေၾကမြသြားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရေအး၏ သီတေတေဇာ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း သေဘာပင္ျဖစ္ေလသည္။ နံနက္အိပ္ရာထ သြားတိုက္ ၿပီးမွ မ်က္ႏွာသစ္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေလ့လာမႈျပဳပါမည္။
မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းသည္ ေန႔စဥ္ ေနႏွင့္ အလင္းေရာင္ ထိေတြ႔ခံရၿပီး အထူးသျဖင့္ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ အကာအကြယ္ဆံပင္ရွိေသာ္လည္း မ်က္ႏွာျပင္မွာ အေရျပားသာ အကြယ္ရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ မ်က္ႏွာတြင္ အပူကို ျပန္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေမြးညင္းေပါက္၊ အခိုးထြက္ေပါက္ေလးမ်ားရွိသည္။ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကပ္ၿငိေသာေၾကာင့္ ေမြးညင္းေပါက္ကေလးမ်ား မပိတ္ေစရန္ အခိုးမငုပ္ေစရန္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာကို ေရေအးျဖင့္သစ္လိုက္လွ်င္ လူတိုင္း လန္းဆန္းသြား ၾကသည္။ မ်က္ႏွာမွ ေမြးညင္း ေပါက္ကေလးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အပူေငြ႔မ်ားထြက္သြားေသာအခါ အတြင္းပိုင္း အာရံုေၾကာမ်ားႏွင့္ သြားဖံုး၊ သြားေျခမွ အပူေငြ႔မ်ားပါ အျပင္ထြက္သြားသည္။ အပူေငြ႔ကင္းလွ်င္ သြားအေျခမ်ား မတင္းမေရာင္ႏုိင္ေပ။ ယခုေခတ္တြင္ face towelေခၚ မ်က္ႏွာသုတ္စရာ အေအးဖတ္ကေလးမ်ားပါ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
မ်က္ႏွာမသစ္မီ သြားတိုက္ေသာအခါ မ်က္ႏွာေအာက္ေျခမွ ၾကြက္သားမ်ားႏ်င့္ အာရံုေၾကာမ်ားတြင္ ငုပ္လွ်ဳိးေနေသာ အပူေငြ႔၊ အခိုးအကင္းမ်ားသည္ အျပင္သို႔မထြက္ႏိုင္ဘဲ ပြတ္တိုက္လႈပ္ရွား ေပးေနေသာ သြားဖံုးႏွင့္ သြားအေျခသို႔ ေရာက္လာၾကေလသည္။ ေရႏွင့္ သြားတိုက္ေဆး ေပါင္းၿပီး ရေသာ သီတေတေဇာအေအးဓါတ္ေၾကာင့္ အေအးရွိရာ အပူလာသည့္သေဘာအတိုင္း ဥဏွေတေဇာ စီးဆင္းေရာက္ရွိလာရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုအခိုးအကင္းမ်ားေၾကာင့္ သြားေျခအတြင္းပိုင္းတြင္ အပူေအာင္းၿပီး သြားနားျခင္း၊ သြားေျခ ေရာင္ျခင္း၊ အစာစားေသာအခါ သြားနဲ႔ျခင္းတို႔ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာရေလသည္။ ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ မ်က္ႏွာမသစ္ပဲ သြားတိုက္လွ်င္ အာေခါင္မွတစ္ဆင့္ အပုပ္အခိုးအေငြ႔မ်ားသည္ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ႏွင့္ မ်က္စိအာရံုေၾကာမ်ားအထိ ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိေဝျခင္း၊ ၾကည့္မေကာင္းျခင္း၊ အရြယ္ မတိုင္မီ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ မ်က္မွန္ေစာလ်င္စြာတပ္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။
မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးမွ သြားတိုက္ရန္ မိန္႔ၾကားဖူးသည္ ဟု သိရသည္။
“သြားတုဆိုတာ သဘာဝသြားေလာက္ မေကာင္းဘူး၊ စားရတာ အရသာမရွိဘူး။ သြားကို သဘာဝအတိုင္း တတ္ႏုိင္သမွ် မႏုတ္ဘဲထားပါ။ သြားမွာ အေပါက္ရွိရင္ ဖာေထးၿပီး ရႏုိင္သေလာက္ ဆက္ၿပီး သံုးစြဲပါ။ မႏုတ္ပစ္ပါနဲ႔”ဟု သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
လူမွန္လွ်င္ ဇရာႏွင့္မကင္းပါ။ ဇရာအရြယ္မတုိင္မီ သဘာ၀ကေပးထားေသာ သြား၊ နား၊ မ်က္စိစသည့္ အေရးႀကီးကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား မဆံုးရႈံးေစရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သြားမက်ဳိး၊ နားမေလး၊ မ်က္စိမမႈန္ေစရန္ “သတိမမူ ဂူမျမင္”သည့္ အခ်က္ကေလးမ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။
မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးမွ သြားတိုက္ၾကပါ…………...
ကိုးကားခ်က္။ ။ စာေရးဆရာ ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)၏ “မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးမွ သြားတိုက္ပါ ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ေနထိုင္နည္းမ်ား” စာအုပ္မွ ကိုးကားေဖာ္ျပပါသည္။

ခြန္ေကာင္ရြဥ္

Powered by Blogger.