Friday, November 4, 2016

ႏႈတ္ခ်ဳိ သွ်ဳိတစ္ပါး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၄) ရက္


“ႏႈတ္ခ်ဳိပ်ား” ဟု နာလုိဖြယ္ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းေသာ စကားကို ပ်ားရည္ႏွင့္ တင္စားလ်က္ အမြန္အျမတ္ ျပဳၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ “ေသာတ” ဟူေသာ အၾကားအာရုံတြင္ တစ္ေယာက္စကား၊ တစ္ေယာက္နား၌ မခါးမိေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်ဳိသာေသာ ႏႈတ္ထြက္ စကားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
လူသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သတၱ၀ါျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္တို႔ကဆိုၾကသည့္အတိုင္း လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းတြင္ မိမိတစ္ဦးတည္း ခဲြထြက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသား အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ပါမွ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါမည္။ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူရလာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္မူ “သွ်ဳိ” ၏ အဓိပၸါယ္ကို “ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈ” ဟု ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ယဥ္ေက်းခ်ဳိသာနာလိုစရာျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵျပည့္၀ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ႏႈတ္ခ်ဳိသွ်ဳိတစ္ပါးဟူေသာ စကားပုံသည္ လူ႔ေလာကနယ္ပယ္ တြင္တြင္က်ယ္လာေတာ့သည္။ “ႏႈတ္အမူအရာ စကားမွာကား အသာအခ်ဳိ သူနာလိုေအာင္ မိန္႔ဆိုျခင္းလွ်င္ တန္ဆာဆင္၏”။ ဤသို႔သိမ္ေမြ႕စြာ ႏႈတ္ကိုေစာင့္ျခင္းသည္ မဂၤလာတရားတစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာသုတ္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏူးညံ့ခ်ဳိသာေသာစကားသည္ ေျပာဆိုရန္မခက္ခဲသေလာက္ အလြန္တရာအရာေရာက္၍ “တာ” သြားပါသည္။ မက်န္းမမာျဖစ္ေနေသာ လူနာအား ေဆး၀ါးကုသရာတြင္ အားေပးစကား၊ ခ်ဳိသာေသာစကားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းသည္ ေရာဂါတစ္၀က္ခန္႔ သက္သာေစပါသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ေဆး၀ါးမ်ားအလုံအေလာက္ မပို႔ေပးႏိုင္ေတာ့ဘဲ သူနာျပဳမ်ားကိုသာ ေစလႊတ္ရေၾကာင္း၊ သူနာျပဳမ်ား၏ ႏူးည့ံေႏြးေထြးေသာႏွစ္သိမ့္စကားမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရၿပီး စစ္သားမ်ား အေသအေပ်ာက္သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခဲ့ရေၾကာင္း သူနာျပဳအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကဆိုပါသည္။
စကားဟူသည္မွာ စရုိက္ကိုေဖာ္ျပျခင္းလည္းမည္ေပ၏။ လူတို႔မွာကားဇာတိျမတ္ယုတ္၊ ဟုတ္မဟုတ္မွာ၊ ႏႈတ္အမႈအရာကို ၾကည့္ၾကစၿမဲ၊ အမိယုတ္ကႏႈတ္ၾကမ္း၍၊ အဖယုတ္က ကိုယ္ၾကမ္း သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းစြာ စကားေျပာျခင္းသည္ မိမိ၏ဂုဏ္သာမဟုတ္၊ မိမိမ်ဳိးရုိး၏ ဂုဏ္လည္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ႏႈတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရွိေစသည္ သာမက တစ္ဖက္သူကိုလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေစသည္။
မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ညီရင္းအစ္ကိုႏွမသားခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ လည္းေကာင္း “သတိေဆာင္၍ ေမာင္တို႔ဆိုေလ ပ်ားသကာသို႔ ခ်ဳိလွေစ” ဆိုသည့္အတိုင္း ျပဳက်င့္ပါလွ်င္ ကမၻာေလာကႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ေၾကာင့္ေၾက၍၊ လက္ေၾကာင့္ေသတတ္ပါသည္။ ႏႈတ္တစ္ခုကို ေစာင့္စည္းလွ်င္ ဆဲေရးျခင္းမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသက္သာသြားပါလိမ့္မည္။ သူခပ္သိမ္းကို ဆက္ဆံရာတြင္ မိဘႏွင့္ေတြ႕သကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးခ်စ္ၾကည္မႈထားလ်က္ ခ်ဳိသာစြာစကားေျပာၾကည့္ပါလွ်င္ အစစအရာရာေျပလည္၍ အႀကံအစည္လည္း ျပည့္စုံႏိုင္သည္။ “ထက္သန္တဲ့စိတ္သြင္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း ထလုပ္စမ္း၊ မ်က္လွည့္ျပသလို ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္” ဟု ပီမိုးနင္းကေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာတြင္ ကၽြန္မတို႔သည္ “ႏႈတ္ခ်ဳိ သွ်ဳိတစ္ပါး” ဟူေသာအဆိုကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤအေလ့အက်င့္ကား စမ္းသပ္ရုံတင္မက ေရရွည္လည္းေမြးျမဴသင့္ေသာ စရုိက္ဓေလ့လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ခ်ဳိသာစြာဆက္ဆံေသာ ေစ်းေရာင္းသူသာ အေရာင္း ရအတြင္က်ယ္ဆုံးျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းသိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္နိဂုံးဆိုရလွ်င္ “သွ်ဳိ” ရရန္အတြက္ “ခ်ဳိ” ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မူေပးမဲုင္ေကာင္
Powered by Blogger.