Monday, December 26, 2016

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

အြိဳင္းအရန္း ႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္ ရလဒ္
အြိဳင္းတ႐ုဲင္ 7 – 8 အြိဳင္းလဲသက္ (ပင္နယ္တီ)
အြိဳင္းေက်ာက္တန္ 5 – 4 အြိဳင္းနားရီ (ပင္နယ္တီ)
အြိဳင္းသံတဲ 4 – 3 အြိဳင္းေဆာင္းဖုိး (ပင္နယ္တီ)

အလြတ္တန္း အုပ္စုအဆင့္ရလဒ္
သထုံးတန္ 0 – 2 ကန္းေတာ္တန္
ေမာက္မယ္ 1 – 0 ေနာင္ခမ္း

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.