Sunday, January 1, 2017

၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္

၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

အြိဳင္းအရန္း ႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္ရလဒ္
အြိဳင္းေဘာ္ကြဳံး 5 – 4 အြိဳင္းထီတယံ (ပင္နယ္တီ)
ဘုရာဗြာ(ေအာ္တေခ်ာင္း) 3 – 1 အြိဳင္းပိန္းဆည္
အြိဳင္းဖါမြန္း 5 – 0 အြိဳင္းလုဲင္းသက္

အလြတ္တန္း အုပ္စုအဆင့္ရလဒ္
သထုံးေပး 3 – 1 သထုံးတန္
ပင္တယ(ဓႏုလူငယ္) 3 – 2 ေမာက္မယ္

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.