Friday, December 30, 2016

၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္

၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

အြိဳင္းအရန္း ႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္ရလဒ္
ေဂၚရခါးလူငယ္ 2 – 0 မဂၤလာဦး
ေကာင္႐ြဥ္ 4 – 5 အြိဳင္းေပါယာ
အြိဳင္းေမြးေတာ; 0 – 3 အြိဳင္းထီတခု

အလြတ္တန္း အုပ္စုအဆင့္ရလဒ္
ေကာင္ခယ္ 0 – 1 သထုံးတန္
ေလေမာ္တန္ 1 – 0 ေမာက္မယ္

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.