Tuesday, January 3, 2017

၃-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္

၃-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

အြိဳင္းအရန္း ႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္ရလဒ္
အြိဳင္းမဂၤလား 1 – 0 အြိဳင္းပင္တေျဖ
ေရေအးကြင္း 4 – 0 ေတာင္ႀကီး(ဂီတ)

အလြတ္တန္း အုပ္စုအဆင့္ရလဒ္
ကယား 3 – 1 ရပ္ေစာက္
ေကာင္ခဲ 3 – 1 ကန္ေတားတန္
ေလေမာ္တန္ 0 – 0 ေနာင္ခမ္း

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.