Thursday, January 19, 2017

ယခုလူငယ္ေနာင္ဝယ္လူႀကီး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္


လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူသားတို႔ဝယ္ အေျခခ်ရာ ဤကမၻာေလာကႀကီးသည္ သူတစ္လုံးကိုယ္တစ္လုံးျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကရာတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား တစခ်င္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး မိမိတို႔လူသားအခ်င္းအခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ေနထုိင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေပးမယ့္သူကုိ ခန္႔အပ္ရန္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး တိုင္ပင္ၾကေလသည္။

ထုိအခါ မိမိတို႔ထက္ လူေလာကကို ဦးဆုံးေရာက္လာသူသည္ အသက္အားျဖင့္လည္းႀကီး ဂုဏဂုဏ္၊ ဝယဂုဏ္ႏွင့္လည္းျပည့္စုံ အက်င့္သီလသိကၡာ သမာဓိလည္းရွိ ေမတၱာက႐ုဏာတို႔ျဖင့္လည္းျပည့္စုံေသာ လူေကာင္းသူေကာင္းကို မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ မိမိတို႔ရြာသူႀကီး မိမိတို႔ရဲ႕မင္းႀကီးအျဖစ္ တၿပိဳင္နက္တင္ေျမွာက္ ၾကေလသည္။ မိမိတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာသူကို ရြာသူရြာသားမ်ားက အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကရၿပီး ေန႔စားလခလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ေပးေဆာင္ၾကရေလသည္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာသူသည္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ျပႆနာ ကိစၥအဝဝေတြကို ေန႔စဥ္ႏွင့္မွ် တရားမွ်တစြာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မနစ္နာေစပဲ ေျဖရွင္းေပးရေလသည္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူက အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အတိုင္း ရြာသူရြာသားမ်ားလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးေလသည္။

ေနာင္တြင္တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္မည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအျဖစ္ ရွိထားရမည့္ အရည္အခ်င္းကို တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အေလ့အထေကာင္းမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတိုင္ေအာင္ ထုိနည္းနာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံး အတုယူၾကရေလသည္။ “ကေလး ကေလးအထင္မေသးနဲ႕ ကေလးဆုိတာလူႀကီးပါပဲ ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းမည္ လူႀကီးေကာင္းမွ တုိင္းျပည္တိုးတက္မည္” ဆိုသည့္အတိုင္း အနာဂါတ္တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ၾကမည့္ ကေလးလူငယ္မ်ားကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ လူႀကီးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ သြန္သင္ဆုံးမေပးရမည္။ စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာဆိုသည့္အတိုင္း ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ား အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပုိးလိုေသာစိတ္မ်ား အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာစိတ္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ အမိတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ခ်င္သည့္စိတ္ဓါတ္မ်ား ထြန္းကားလာေအာင္ နည္းစနစ္က်နစြာျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရန္ မိဘတိုင္း၊ ဆရာသမားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိၾကသည္။

လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနသူမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က မိဘဆရာသမားမ်ားက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္လည္း ေနာင္တြင္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ၾကမည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တိုင္းျပည္၏ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ယခုလူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး ဆိုသည့္အတိုင္း ကေလးသူငယ္တုိင္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လူတိုင္းမိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကုိသြန္သင္ဆုံးမၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ
Powered by Blogger.