Tuesday, January 17, 2017

ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အစုိးရ၊မီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဓမၼာ႐ုံတြင္ ရွမ္းေတာင္သတင္းမီဒီယာကြန္ယက္ႏွင့္ UNDPတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အစုိးရ၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကားယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ၾကေသာ ဌာနေပါင္းစုံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဝိုင္းဖြဲ႕ၿပီးအုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိ႔ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(၃၆)ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ 
Powered by Blogger.