Tuesday, January 17, 2017

ပအို၀္းလူမ်ိဳးဂုဏ္ကိုျမွင့္မားလိုလွ်င္ သမိုင္းေၾကာင္းကို လက္ကိုင္ေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္


ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဟုဆိုသည့္ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မေရြး မိမိတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိၿပီးသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသလို  မသိနားမလည္သူမ်ား ရွိႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  “ေျမၿမိဳရင္ လူမ်ိဳးမျပဳတ္ လူၿမိဳရင္ လူမ်ိဳးျပဳတ္မည္” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း သမိုင္းေၾကာင္းကို မသိမျဖစ္ သိရွိထားရမည္ျဖစ္သလို အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္ ေပးႏိုင္ရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္  မိမိတို႔၏ သမိုင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ႏုိင္မွသာလွ်င္  ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမုိင္းကို အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

အမ်ားသိရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၿပီး ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသတို႔တြင္ လူဦးေရ အသင့္အတင့့္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ အယူအဆအရ  ေတာင္သူဟုေခၚဆိုသည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားသည္ တိဗက္- ျမန္မာအုပ္စုမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟုဆိုပါသည္။  ဦးဘသန္း၏ ေက်ာင္းသံုး ျမန္မာရာဇာ၀င္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃တြင္  “ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္းအလိုမွာ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ ၿမိဳျပတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလူမ်ိဳးကို ႏွင္ထုတ္ရသည္”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  သထံုၿမိဳ႕ကား ယခုအခါ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသဟုလည္း ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ သထံုရာဇ၀င္တြင္လည္း သထံုျပည္ကို ေတာင္သူဟုေခၚသည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမင္းမ်ား စိုးစံေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဆာဂၽြန္းဂ်ာဒင္းရဲ႕ အယူအဆ လက္ခံရင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မြန္လူမ်ိဳးထက္ေစာၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည္ကို ေျပာဆို ယူဆႏုိင္ပါသည္။

“မ်က္ႏွာျဖဴပညာရွင္ ဆာေဂ်ေဂ်ာ့စေကာ့သည္ ကရင္၊ ပအို၀္း၊ ရွမ္းစသည္တို႔သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ႏြယ္တည္းျဖစ္သည္” ဟုလည္း ဆိုထားပါသည္။

“ပုဂံေက်ာက္စာတြင္ ေတာင္သူလူမ်ိဳးဆိုသည့္ အေရးအသားကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕မင္း နန္းသူရြာတြင္ရွိသည့္ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား တံတိုင္းအတြင္းမွာ ေက်ာက္စာရွိပါသည္။ ၎ေက်ာက္စာကို သကၠရာဇ္ ၅၈၅ ခုတြင္ ေရးထိုးထားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္စာတြင္ပါသည့္ ကၽြန္စာရင္းေတြထဲမွ စာေၾကာင္းေရ (၄၃) တြင္ “ပအို၀္းအိုးထိန္း” ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ သကၠရာဇ္ ၅၈၅ ခုက တည္းက ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပုဂံျပည္ကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္ကို သိႏုိင္ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ အမည္မွည့္ေခၚပံု “ခြန္”ႏွင့္ “နန္း” အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ နာမည္မွည့္ေခၚသည့္ဓေလ့သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးတြင္မဆို ရွိၾကပါသည္။ နာမည္ကို ၾကည့္တာႏွင့္  မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို  သိႏုိင္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္လည္း အမ်ိဳးသား၏ နာမည့္ေရွ႕တြင္ “ခြန္” ဟုေခၚဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ “မြန္ျမတ္သည့္အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသူ၊ ဇြဲသတၱိရွိသူ၊ ေယာက်ာ္းေကာင္းပီသသူ” ဟူ၍ ဂုဏ္ယူသည့္ သေဘာနဲ႔ ထည့္ေခၚ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ “ခြန္” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ မွဴးမတ္အရာရွိ နယ္ပိုင္ရာထူးခံရွိသူ၏ အမည္ေရွ႕တြင္ ထည့္ေခၚၾကသည္။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးသည္လည္း “နန္း” ဟုထည့္ေခၚရျခင္းမွာ “ျမင့္ျမတ္သူ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သူ၊ အိေျႏၵရွိသူ၊ တည္ၿငိမ္သူ”ဟု အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ အမည္မွည့္ပံု “ခြန္” ႏွင့္ “နန္း” အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းကို အနည္းအက်ဥ္း ေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ သိမ္းပိုက္လိုက္သည့္အခ်ိန္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ေျပာင္းလဲမႈ  တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးပါ။ ေရွးပေဒသရာဇ္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရးစနစ္ကိုၾကည့္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပေဒသရာဇ္နယ္ပယ္မ်ားသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရွိသည့္အျပင္ ရွမ္း(၉၉) ၿမိဳ႕ကို အုပ္စိုးသည့္ ပေဒသရာဇ္နယ္ရွင္မ်ားသည္ “သူတလူငါတမင္းႏွင့္ အုပ္စိုးသည့္စနစ္” ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္အတြက္ တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အလြန္နည္းပါးသည္။ ပေဒသရာဇ္စီးပြားေရးစနစ္၏ အဓိကအဂၤါရပ္မွာ“ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဖူလံႈမႈရွိျခင္းပင္” ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားထဲမွ ဆယ္ပံုတစ္ပံုကို ပေဒသ ရာဇ္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။ ရရွိလာသည့္ အခြန္ေငြကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း မရွိပါ။ ပေဒသရာဇ္၏ မွဴးႀကီးမတ္ရာဆီတြင္လည္း အလွည့္က် အခမဲ့ အလုပ္ေကၽြးျပဳရပါေသးသည္။ စစ္ထြက္ရာတြင္လည္း စစ္သည္ေတာ္အျဖစ္ လိုက္ပါရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ ပေဒသရာဇ္ရဲ႕ တကယ့္ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ လံုး၀မရွိဘဲ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရပါသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မႈ ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ျပည္သူလူထုသည္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ စနစ္ဆိုးႀကီး၏ဒဏ္ကို ဆက္လက္ခံစားေနရမည္ျဖစ္သည္ကို နားလည္လာခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို တိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒစာအုပ္ကိုကိုင္ၿပီး ရွမ္းျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု အခြင့္အေရးညီမွ်စြာ ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ရမည္ဟု ေၾကြးေႀကာ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ ေၾကြးေႀကာ္ေနၾကသည့္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ပေဒသရာဇ္မ်ားက သုတ္သင္လိုက္ၾကသည္။
 
ထိုအခ်ိန္တြင္ ပေဒသရာဇ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္သူမွန္သမွ် မိမိတို႔၏ အေဖ၊ အေမသာမက တစ္ေဆြတစ္မ်ိဳးလံုးမ်ားကို ဖမ္းၾကသည္။ အခြန္ေငြကို ပံုေသရရန္  ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ဆႏၵကိုခံယူမႈမရွိဘဲ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၎တို႔၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ထည့္ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမႈကို တပ္မက္ၾကကာ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ၿပီး အခြန္ေငြ ပိုမိုရရွိရန္ ေတာင္သူလယ္သမားထံမွ ေခါင္းပံုျဖတ္ ေကာက္ခံလာခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမွအပ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး၏ဒဏ္ကို အမ်ားဆံုးခံစားလာရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပေဒသရာဇ္တို႔ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီးအနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္  ပေဒသရာဇ္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကသည္။  ထိုအခ်ိန္တြင္ ပေဒသရာဇ္တို႔သည္ ပင္လံုနယ္တြင္ရွိသည့္ ေဟြးဟြမ္းရြာကို မီးရိႈ႕သည့္အတြက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးကို ေကာင္ခယ္တြင္ စတင္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ေတာ္လွန္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္ဆိုးႀကီးကို ေတာ္လွန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျဖားတန္ေကာင္ခယ္က ဆိုခဲ့ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ရာတြင္ ပအို၀္းမ်ား သာမက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပေလာင္၊ ပေဒါင္၊ ေတာင္ရိုး၊ ဓႏု၊ အင္းသား စသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုလည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔အတူ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္တြင္လည္း ပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦးက ဦးေဆာင္ၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္လာလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ပြတ္ရြာ အေရွ႕ဘက္တြင္ရွိသည့္ ထီတေကာင္ရြာတြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ တေျဖးေျဖးက်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမေတာ္လွန္ခင္ ‘ရ- ပ- လ’ အဖြဲ႕က ဦးတည္ခ်က္မမွန္သည့္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္ဦးေဆာင္သည့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရး အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်  ျဖားတန္းေကာင္ခယ္အား ဖမ္းဆီးႏုိင္သူကို ပေဒသရာဇ္မ်ားမွ ဆုေတာ္ေငြ က်ပ္ (၅၀၀)မွ ေနာက္ဆံုး (၅၀၀၀) ထိ ခ်ီးျမွင့္မည္ဟု ေၾကျငာသည္ကို  ျဖားတန္ေကာင္ခယ္ မွၾကားၿပီး “ငါ့ဦးေခါင္းဟာ ငါအသက္ႀကီးေလ တန္ဖိုးႀကီးေလပဲ”ဟု ဆိုၿပီး ဟစ္ေၾကြးခဲ့ပါသည္။

တေန႔တြင္ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္ဦးေဆာင္သည့္ လူ(၃၂)ဦးသည္ တုတ္မ်ား၊ ဓါးမ်ားကိုင္ၿပီး ပင္လံု ေစ်းဘက္သို႔ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ေစ်းသို႔ေရာက္ေသာအခါ အခြန္ေငြကို ေကာက္ခံေနသည့္ ပေဒသရာဇ္ ဟိန္ထြန္းကို  ဓါးျဖင့္ခုတ္လိုက္ၿပီး လက္တဘက္ျပတ္သြားသည့္ သတင္းကို လြိဳင္လင္၀န္ေထာက္က ၾကားကာ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္အဖြဲ႕ကို လာေရာက္ေတာင္းပန္ပါသည္။ ေတာင္ပန္း၍ မရသည့္အခါ ႏွင္ထုတ္ လိုက္ပါသည္။ နယ္ရွင္ပေဒသရာဇ္မ်ားမွလည္း ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီကို တိုင္ပင္ၿပီး ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္သည္ဟုဆိုၿပီး တရားစြဲဆိုပါသည္။  အေျခအေနအရ ပိုပိုဆိုးရြားလာသျဖင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရထံ စစ္ကူေတာင္းလိုက္ကာ အဂၤလိပ္အစိုးရမွလည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအတြက္ စစ္သား(၅၀၀)  ပို႔ေပးလိုက္ၿပီး ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အင္အားမွ်တမႈ မရွိသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ သူမ်ားမွ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံလိုက္ရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္သည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပစ္မေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အခြန္ေငြကို ေတာင္းသင့္မေတာင္း သင့္ မခ်င့္ခ်ိန္သည့္အတြက္ ေထာက္ျပသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒထဲမွ ပုဒ္မ (၁၀) ကို ထုတ္လိုက္ပါသည္။ ပုဒ္မ(၁၀) တြင္ မည္သူမဆို ပေဒသရာဇ္ကို အသိမေပးဘဲ ေဟာေျပာလႈံ႕ေဆာ္ရင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ထြက္သြားရမည္ ဆိုသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတြင္  ၿမိဳ႕ေပၚေန ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားသည္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္သာမက ရဟန္းသံဃာမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဤ သည္ပင္ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရန္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတူ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ စစ္ၿပီးေသာကာလတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားမွ ပထမအႀကိမ္ ပေဒသရာဇ္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀း သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ပထမပင္လံုညီလာခံအစည္းအေ၀းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီခန္းမေဆာင္ ယခုျပည္နယ္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေကာင္စီအဖြဲ႕ကို တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။  ေကာင္စီအစည္းအေ၀းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွိသည့္ ေညာင္ေရႊေဟာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ သထံုကေလး (ဆီဆိုင္) ၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္သည္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည္။

အဂၤလိပ္တို႔သည္ နယ္ျခားေဒသ  ျပည္နယ္ေတာင္တန္းသားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပူးေပါင္းပါက အင္အားႀကီးလာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္မကို လြတ္လပ္ေရးေပးပါက ရွမ္းျပည္နယ္သည္လည္း ျပည္မထက္ မနိမ့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ကို  နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရး၀န္က လက္မခံေသာေၾကာင့္  မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား၊ စ၀္စံထြန္းႏွင့္ စ၀္ခြန္ၾကည္တို႔ ျပန္လည္ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရန္ ပါ၀င္ႀကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို သီးျခားစီခြဲရန္ မရမွန္း သိသည့္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးကိုေပးရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ပင္လံုညီလာခံကို ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၃) ရက္ တြင္ က်င္းပၿပီး ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ဦးလွေဖႀကီးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအင္အား တြင္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။  ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕တြင္လည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္း သားျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းရင္ေလာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ပင္လံုကို ခ်ီတက္ရာတြင္ ဦးထြန္းရင္ေလာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား ပါ၀င္ခ်ီတက္ခဲ့ပါသည္။  ပအို၀္းအမ်ိဳးသား /သမီးမ်ားလည္း အင္အားျပၿပီး ပါ၀င္ခ်ီတက္ခဲ့ပါသည္။  လြတ္လပ္ေရးေန႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပင္လံု စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေစာ္ဘြားေကာ္မတီမွ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားဦးျဖဴသည္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္ကိုယ္စား ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔သည္  မေမ့သင့္ မေမ့ထိုက္သည့္ ေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းတြင္ ထူး ျခားေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏လူမ်ိဳးဂုဏ္ကို တိုးတက္ျမွင့္မားေစပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည္ ကာလတြင္လည္း   မိမိလူမ်ိဳးဂုဏ္ကိုထပ္မံျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္  ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ရန္ အတြက္ သမိုင္းေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန လူတိုင္းေလ့လာ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ “သမိုင္းမရွိသည့္ လူမ်ိဳးသည္ ေရရွည္တည္တံ့မည္မဟုတ္” ဆိုသည့္စကားလံုးအတိုင္း သိရွိၿပီးေသာ မိမိတို႔၏လူမ်ိဳး သမိုင္းေၾကာင္းကို အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀သြားရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္အျပည့္ရွိပါေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ကိုးကား။ ။ ပအို၀္းေသြးခ်င္းညီေနာင္ရင္း  
နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,
 ခမ္းစႏၱား

Powered by Blogger.