Sunday, January 1, 2017

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရံုးတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ပူးေပါင္းၿပီး ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္မားေရးႏွင့္ ဥပေဒပညာေပးသင္တန္းက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၈) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ၇က္ေန႔အထိ ဟိုပုံးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ရံုးတြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ပူးေပါင္းၿပီး ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္မားေရးႏွင့္ ဥပေဒပညာေပးသင္တန္းကို က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ အဖဲြ႔အစည္းတို႔အၾကားရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏လုပ္ငန္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သိရွိေစရန္၊ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းႀကံဳေတြ႔ရတတ္ ေသာျပႆနာမ်ားကို တရားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းတရားစီရင္ေရးမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြခ်ည္းပဲ သိေနေစဖို႔မဟုတ္ပဲ လူအမ်ားက သိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူေတြကို မိမိႏိုင္ငံက က်င့္သံုးသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံကိုသိရွိႏိုင္ရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ (၁) ေျမယာဥပေဒ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း ဥပေဒ (၂) သစ္ေတာဥပေဒ (၃) မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၄) ေမာ္ေတာ္ယဥ္ဥပေဒ (၅) ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒ (၆) မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ (၇) ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (၈) လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနမွ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳုပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား တက္ေရာက္ေျပာၾကားေပးၿပီး သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးေပါင္း (၃၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ဆရာခြန္ခမ္းၿခိဳင္ႏွင့္ ဆရာမေဒၚနန္းစိန္တို႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးကာ သင္တန္းကို (၂၉.၁၂.၂၀၁၆) ညေန (၄း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။

နန္းခမ္းေမႊး ႏွင့္ နန္းမူအစ္
Powered by Blogger.