Wednesday, February 22, 2017

ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက္


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)၏ လမ္းညြန္မႈအရ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆)ရက္မွ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ (၅)ရက္ တိုင္တိုင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ပအို၀္း-လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ အေရွ႕ပိုုင္းတုုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုုင္းမွဴး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္၀င္းမင္းထြန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုု-ဥကၠဌ သီရိပ်ံခ်ီ စ၀္ေအာင္ျမတ္၊ ျပည္ေထာင္စုုျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္၊ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ မွ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးႀကပ္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ အင္းတိုုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလိႈင္တိုု႔က တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO)၊ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(ရလလဖ)၊ CSO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာသမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ(၇၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီက “အသီးတစ္ရာ အညႇာတစ္ခု” ဟူေသာ ဆိုရုိုးစကားႏွင့္အညီ ပင္စည္ႏွင့္တူေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးက အားအင္ေကာင္းမွ သာလွ်င္ အသီးအပြင့္မ်ားေ၀ဆာၿပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံလည္း သာယာ၀ေျပာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတို႔က ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးျခင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိေဒသ၊ မိမိလူမ်ိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ အခု မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္လည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္တင္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတိုးတက္ရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးအစြဲ၊ ေဒသအစြဲမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့၍ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ မ်ားမ်ားေမြးျမဴရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း မ်ားမ်ားထမ္းေဆာင္ ေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသား ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္ကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿုပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရေသာ က်န္ရွိသည့္ေဒသမ်ားကို  မိမိတို႔တြင္ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအား ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္အစဥ္အလာရွိ၍ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ေပး ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ဘုရားေပးေသာလက္ႏွင့္ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားၿပီး အျပန္အလွန္၀ိုင္း၀န္း ကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ့ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္ကို ျပည့္၀စြာမခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့ရေနခဲ့ရေၾကာင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တြင္ အလုိအပ္ဆံုးအရာႏွင့္ တန္ဖိုးအရွိအဆိုးအရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ပအို၀္း-လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို မၾကာခင္တြင္ ျပဳလုပ္မိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁-ရာစုပင္လံု ညီလာခံ)တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိပအို၀္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးသည္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း။
အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းမင္းထြန္းကလည္း ပအို၀္းေဒသသည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွွွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းျပမႈေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ပအို၀္းေဒသတြင္ ပညာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ တိုးတက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(PNLO)သည္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မေတြ႔ရ၍ ဤသည္မွာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ပအို၀္း-လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိလူမ်ိဳး၏ ရူေထာင့္ကိုသာ မၾကည့္ဘဲ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ေရာ ႏိုင္ငံ့ရႈေထာင့္ပါ ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း၊ အခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ မိမိလူမ်ိဳးသာမက ရွမ္းျပည္နယ္ေရာ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ပါ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွွွင္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္မွ လာေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡကို လက္နက္ကိုင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားေနသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCAတြင္ အဓိက ႏွစ္ခ်က္မွာ ခုိင္မာေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးတို႔ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္မဟုတ္ေသးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါး၀အဆင့္မွာပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ယခုေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံျဖစ္ေသာ ဒို႔တာ၀န္ အေရး(၃)ပါးကို အေထာက္အကူျပဳပါေစေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္ေရာ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ပါ မွ်မွ်တတ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါ ေစေၾကာင္း။    ။
ထို႔ျပင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္ကလည္း ယခုပအို၀္း-လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ တည္ေထာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ရရွိသင့္ ရရွိထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညညီညြတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲသည့္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံေခ်ာက္က်သည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတစ္ခုတည္းပင္ မဟုတ္ဘဲ ဘက္ေပါင္းစံုတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီး လွပါေၾကာင္း။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(PNLO) နာယက ျဖားခြန္ဥကၠာက ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ဆံုခ်က္ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မတူညီေသာ အခန္းက႑တြင္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မိမိတို႔ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆံုစည္းႏိုင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈ၊ မိ္မိတို႔၏ စည္းလံုးမႈ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ မိမိတို႔ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ႏိႈးၾကားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထိုႏိုင္ငံေရး ႏိႈးၾကားမႈကို လူငယ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေလးေပးမႈ၊ ေနရာေပးမႈ ရွိရမည္ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ အစိုးရမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ ေသနာစြာ နားလည္ သေဘာမေပါက္ ပါက စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း။
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းက ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကစ၍ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ လူမသိ၊ သူမသိ ဘ၀ျဖင့္ ရုန္းကန္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားသည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ေလာင္းကစားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားကို ေၾကာက္ေနရသျဖင့္ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္ၾကားတြင္ ရွာေဖြေနထိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုး ေတာခိုသူမွာ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဒုတိယ ေတာခိုသူမွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ေနရာေဒသ ကြဲခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ျပန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး တစ္စုတစ္စည္းျပန္ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔(ဒဲဥ္သီးလာေဗြ)ပြဲေတာ္ကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ က်င္းပေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ ၍ စည္းရံုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ပအို၀္းသည္ တစ္အို၀္းတည္း ျဖစ္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ရာမွ ဒီကေန႔တြင္ မိမိတို႔ေရွ႕တြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ ရရွိလာေသာ မိမိတို႔ ပအို၀္းသမိုင္းေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းႏိုင္ငံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသီးသီး အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္းက “ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ကို ရဲရဲ၀ံ့ဝံ့တာ၀န္ယူၿပီး မိမိတို႔ပအိိို၀္းလူမ်ိဳးတို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရင္း ကြ်ဲကူးေရပါဆိုသလို က်ေနာ္တို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကေန သိကၡာရွိစြာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသို႔ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ေျပာၾကားထားပါသည္။
အဆိုပါ ပအို၀္း-လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူထုကုိယ္စားလွယ္က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ သေဘာထား စာတမ္း(၄၄)ေစာင္တင္သြင္းၾကၿပီး ထိုသေဘာထားစာတမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဆြးေႏြးၾကကာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အေျခခံရမည္မူ (၁၂)ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေျခခံရမည့္မူ (၁၅)ခ်က္၊ လူမႈေရးတြင္ အေျခခံရမည့္မူ(၉)ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္မူ (၉)ခ်က္ စသျဖင့္ သေဘာထား စုစည္းခ်က္ အေျခခံမူ စုစုေပါင္း(၄၅)ခ်က္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;Powered by Blogger.