Monday, March 27, 2017

က်ဴမုန္႔ေက်းရြာတြင္ အေျခခံအဟာရ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၇) ရက္

အမ်ိဳးသမီးအာဟာရျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး AVSI (NGO)အဖြဲ႔ႏွင့္ ပါရမီလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းက်ိဳင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ဴမုန္႔ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၅)မွ (၂၆)ရက္အထိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေျခခံအဟာရ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းကို သင္တန္းသား/သူ (၄၄)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎သင္တန္းတြင္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ညီညြတ္မ်တဲ့ေသာ အစာအဟာရႏွင့္ အစာအဟာရစီမံျခင္း၊ အစာအဟာရခ်ိဳ႕တဲမႈ လကၡာဏာရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဟာရ၊ မိခင္ႏို႔တုိက္ေကြ်းျခင္း၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္၊ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၎အေျခခံအဟာရ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈသင္တန္းကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၃)ရြာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္လက္ ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နဂါ့ခြန္

Powered by Blogger.