Saturday, June 17, 2017

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ပအို၀္းလူငယ္အဖြဲ႕မွ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ပညာဒါန ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္္လ (၁၇) ရက္ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ရွိ ပအို၀္းလူငယ္အဖြဲ႕မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အားလပ္ရက္တြင္ ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ပညာဒါနျပဳႏိုင္ရန္၊ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ လႈမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယေန႔ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပအို၀္းလူငယ္အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမႈမ်ားရရွိၿပီး လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ၊ ေဒသတြင္းအသိပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ လႈမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။  ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အရင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း လႈွပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ပအို၀္းလူငယ္အဖြဲ႕မွ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

နန္းတဆံထီ

Powered by Blogger.