Tuesday, June 6, 2017

မိခင္ဘာသာစကားထိန္းသိမ္းရန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၇) ရက္


လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္တစ္စု၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာသည္ ဘာသာစကားလည္း တစ္မ်ိဳးအပါအဝင္ျဖစ္သည္ကို မ်ိဳးႏြယ္ရိွေသာလူမ်ိဳးတိုင္းခံယူၾကပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမရိွဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳးသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ လြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိမ်ိဳးႏြယ္ မေပ်ာက္ကြယ္မပေပ်ာက္ေစရန္ အေရးႀကီးအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မိမိဘာသာစကားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္ အထူးလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ထိန္းသိမ္းရန္ မည္သူတြင္တာဝန္ရိွမည္နည္း။ တာဝန္ရိွလူႀကီးမင္းမ်ားေလာ့။ တာဝန္ရိွ မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းသံဃာမ်ားေလာ့၊ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ား၏တာဝန္ေလာ့။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏တာဝန္ေလာ့။ ဟူေသာတာဝန္ခဲြေဝထမ္းေဆာင္မႈကားမ်ားကို ေတြးေတာခဲြျခားေနမည့္အစား မိမိလူမ်ိဳး၏တာဝန္ကို မိမိ၏တာဝန္အျဖစ္ခံယူၿပီး ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနလွ်င္ ထိန္းသိမ္းေစမည့္အရာမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ လူႀကီးမင္းမ်ားကလည္း ဤအေရးတာဝန္သည္ “လူငယ္မ်ား၏တာဝန္ ငါတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး သူတို႔လုပ္လိမ့္မယ္” ဟူသုိ႔၍မေတြးဘဲ လူငယ္မ်ားကလည္း လူႀကီးမ်ားတာဝန္ဘဲ ငါတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး “ စေသာ အေတြးမ်ိဳးမထားဘဲ ငါတို႔လူမ်ိဳး ၊ ငါတို႔ဘာသာစကားတည္ၿမဲက်ယ္ျပန္႔ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးသြင္းၿပီး ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ တာဝန္သိျပည္သူတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ အားလံုးသည္ မိမိဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳးစရိုက္လကၡာဏာအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိန္းရန္တာဝန္ရိွေနသည္။ ထိန္းသိမ္းျခင္းဟုဆိုရာတြင္ ပအိုဝ္းစကား ကို CD၊ VCD၊ DVD စေသာအရာပစၥည္းမ်ားအတြင္းသို႕ အသံကိုသြင္းယူၿပီးထိန္းသိမ္းၾကမည္လား၊ ထိုသို႔နည္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (၂)မ်ိဳးရိွသည္။ (၁) ေျပာဆိုျခင္း၊ (၂) အေလးထားျခင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေျပာဆိုျခင္းဟူသည္မွာ- မိမိသည္ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္၍ မိမိအသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ လည္ပတ္စီးဆင္းေနေသာ ေသြးသားသည္လည္း ပအိုဝ္းမ်ိဳးရိုးမွ ျဖစ္တည္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပအိုဝ္းေသြးသားႏွင့္တည္ေဆာက္ေသာ မိမိသည္ ပအိုဝ္းစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမရိွလွ်င္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိပအိုဝ္းစကားကို မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးက ေျပာဆိုျခင္းမရိွလွ်င္ မည္သူ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးက ပအိုဝ္းစကားကို ေျပာဆိုမည္နည္း။ အျခားေသာလူမ်ိဳးလည္း သူတို႔၏ဘာသာစကားကိုသာေျပာဆိုၾကမည္မဟုတ္ပါေလာ့။ ထိုသို႔အတိုင္း မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ပအိုဝ္းစကားကို ေျပာဆိုရန္ လုိအပ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ့။

ေခတ္စနစ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ကူးလူးဆက္ဆံမႈလြယ္ကူလာေသာေၾကာင့္လည္း ေရာေထြးေနထိုင္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပားလာေသာ ေခတ္တစ္ခုအတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ေရာေထြးေနေစကာမူ မိမိလူမ်ိဳးစကား၊ စာေပ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္သာတာဝန္ရိွသည္။ ထိုသုိ႔ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေတာ္ပင္ ခက္ခဲေနေပသည္။ ထိန္းမႏိုင္၊သိမ္းမရေသာအေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္က်င္းပ ရာတြင္ျဖစ္ေစ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မိမိဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ခြန္ေႏြာင္လို႔” ေရးသားထားေသာသီခ်င္းစာသားအတိုင္း “ နီမဥ္းသြဥ္ထူးဗိြဳန္ နီပအိုဝ္းလိတ္မ၊ နီမဥ္းကြဥ္ကဗိြဳန္း နီပအိုဝ္းခြမ္လာမ၊ နီမဥ္းေဒါ့ေျဖာဝ္းဗိြဳန္း နီပအိုဝ္းေငါ၀္းမ ဝင္ဟဲ့ အရက္ခ်ာခိြဳ” ဟူသည့္အတိုင္း ပအိုဝ္းအေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုသို႔ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္နည္းလမ္းတစ္ခုရရိွႏိုင္ပါသည္။

အေလးထားျခင္းဆိုရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာဆိုရာတြင္ ပအိုဝ္းစကားျဖင့္ေျပာၾကားျခင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးအဖဲြ႕အစည္းအခ်င္း စာအေရးအသားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ မိမိစာျဖင့္ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ျခင္း စသျဖင့္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ယခုေခတ္အေျခေနအရ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ပအိုဝ္းစကားမတတ္ျခင္း၊ ပအိုဝ္းစာမေရးတတ္ျခင္း မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္တိုင္း ပအိုဝ္းစကား မတတ္ျခင္း၊ ပအိုဝ္းစကားတတ္တိုင္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ၊ ယခုေခတ္ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားသည္လည္း ပအိုဝ္းစကားေျပာဆိုရာတြင္ ဗမာစကားၾကားညွပ္၍ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ ဥပမာ- စာေရးသည္ကို “ တဲမ္းလိတ္”ဟု ေျပာရမည့္အစား” ေရးလိတ္”ဟု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ- ေခတ္ေၾကာင့္ေလာ့၊ လူေၾကာင့္ေလာ့။ စဥ္းစားရေပမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူႀကီးဂိၢဳလ္မ်ားက “ခုေခတ္ကေလး ဒီလိုျဖစ္ရတာ ေခတ္ေၾကာင့္” ဟုေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ေတြးေတာလွ်င္ လူငယ္မ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားလည္း ပအိုဝ္းစကား ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ မေျပာတတ္သည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ- ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားႀကီးပ်င္းေသာ လူမ်ားသာအဓိက က်ေနေပသည္။ ပအိုဝ္းစကားကို မကြ်မ္းက်င္၍ “ဗမာစကား၊ အျခားစကားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ တတ္ကြ်မ္းသလား” ဟုဆိုေသာ္လည္း မကြ်မ္းက်င္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ဟု ေျပာဆိုလွ်င္ ေခတ္သည္လည္း လူမ်ားကသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ပါေလာ့။ လူကသာ အဓိကအေျခခံရမည့္မူ မ်ားေရးဆဲြႏိုင္သည္မဟုတ္ပါေလာ့။

လူမ်ားသည္လည္း ထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အရင္ေမြးဖြားေသာသူသည္ လူႀကီးျဖစ္၍ ေနာက္တြင္ ေမြးဖြားေသာသူသည္ ကေလးမ်ားမဟုတ္ပါသေလာ့။ ေလာကနိယာမသေဘာအရ “လူႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လူငယ္မ်ားက လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရမလား” “ လူငယ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို လူႀကီးမ်ားက ေနာက္လိုက္လုပ္ေဆာင္ရသလား” ဆိုေသာသဘာ၀က်က်ေတြးေတာမည္ဆိုလွ်င္ အေျဖမွန္ေပၚေပါက္လာပါမည္။ ထိုသို႔ေတြးေတာၿပီး ဘယ္အရပ္ေဒသကိုေရာက္ရိွေနပါေစ မိခင္စကားကို အၿမဲတေစေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲမႈရိွေနတတ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ မိမိ၏ဆိုလိုရင္းမွာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ပအိုဝ္းစကားေျပာဆိုၿပီး ၊ စီပြားရွာျပင္ပေလာက ေရာက္ရိွေနခ်ိန္တြင္လိုအပ္မႈအရ တစ္ျခားဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ မိခင္ဘာသာစကားကိုေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကုိ အရင္းခံၿပီး ထိန္းသိမ္းေစလိုပါသည္။ မိမိ၏ဘဝသင္ခန္းစာေပးဆရာတစ္ဦး၏ ဆိုဆံုးမစကားအရ “ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပအိုဝ္းစကားမတတ္တာက ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ဗမာစကား၊ တစ္ျခားလူမ်ိဳးစကားမတတ္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး ၊ ကဲ့ရဲ႕စရာမျဖစ္ဘူး” ဟူ၍ မွ်ေဝေဖာ္ျပရင္း ဤေဆာင္းပါးကိုနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အံြအား)
Powered by Blogger.