Friday, June 30, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ FLEGT- VPA လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာာင္ရြက္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀) ရက္


၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀) ရက္၊ နံနက္ (၈း၃၀)အခ်ိန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးဟိုတယ္တြင္ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအလုပ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ FLEGT- VPA လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အားလံုးမွာရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မီဒီယာ၊ အစိုးရ ၊ ပုဂိၢလိကလုုပ္ငန္းစဥ္၊ လႈမႈေရးဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူလူထုေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာမွာ ဘယ္အဆင့္ထိေရာက္ေနၿပီလဲ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္လဲ မူ၀ါဒေတြ ဘယ္လိုခ်မွတ္ရမလဲဆိုသည္ကို တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေရွ႕လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒု - အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ စီမံကိန္းစာရင္းဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဦးညီညီထြန္း ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး FLEGT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္အျပင္ ဥေရာပေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားစီးပြားေရး၊ အခြင့္အလမ္း အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ သစ္တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာေၾကာင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးျမွင့္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအခန္းအနားမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.