Monday, July 24, 2017

စည္းလုံးၾကစို႔ ေရႊပအိုဝ္းတို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္


ေလာကတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မည္သည့္လူမ်ဳိးမဆို မိမိတို႔လိုလားေတာင့္တေသာ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္အတြက္ စည္းလုံးမႈသည္ေအာင္ျမင္မႈတိုင္း၏ ေသာ့ခ်က္အခရာက်သည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စည္းလုံးရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕မူကား အလြန္ခက္ခဲ၏။

ယခု မိမိတင္ျပလိုသည္မွာ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား လိုအပ္ေသာပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ လက္ရွိစည္းလုံးသည္ထက္ ပို၍စည္းလုံးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ စည္းလုံးမႈအားမည္မွ်ေကာင္းသည္ကို - လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ - ခုႏွစ္ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိး အမတ္မ်ားသာလွ်င္ မဲအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ စည္းလုံးမႈအက်ဳိးရလာဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စည္းလုံးမႈအားေကာင္းေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္သာ ကပ္၍ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းတို႔ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စည္းလုံးမႈအားေကာင္းသေလာက္ ပေယာဂတစ္ခုခုေၾကာင့္ စည္းလုံးမႈပ်က္ျပားႏိုင္ေသာအေနအထားတစ္ရပ္သို႔ အခ်ိန္မေရြး ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ သာဓကမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည့္ရမည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူခင္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ပ၊ ပေယာဂတစ္ခုေၾကာင့္ ပအိုဝ္္းျဖဴ ၊ ပအိုဝ္းနီ ဟုႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲသြားပါသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ားကြဲသည္ကို ေတြ႕ရွိရသလို အယူ၀ါဒေၾကာင့္လည္း တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာစိတ္၀မ္းကြဲၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ မရေတာ့ဘဲစည္းလုံးမႈ ၿပိဳကြဲသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိ/သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ရွင္ေတာ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ “ဖ်ံႏွစ္ေကာင္သည္ ရရွိလာေသာငါးႀကီးတစ္ေကာင္ကို ညီညြတ္စြာျဖင့္ အေဝအခြဲမတည့္၍ ေျမေခြးအားေ၀ခြဲခိုင္းရာ အခြင့္အေရးကိုေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ေျမေခြးသည္လည္း ဖ်ံႏွစ္ေကာင္အား ငါး၏အေခါင္းပိုင္းႏွင့္ အၿမီးပိုင္းတို႔ကိုသာေပးၿပီး ငါး၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အသားအမွ်င္တို႔ကို အပိုင္သိမ္း သြားေလေတာ့သည္။” မိ္မိတို႔လူမ်ဳိးသည္လည္း သူတစ္မ်ဳိး၊ ငါတစ္မ်ဳိးျဖင့္ စည္းလုံးမႈမရွိလွ်င္ မိမိတို႔ရမည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လြတ္ဆုံးရုံးရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးသည္္လည္း ဤဇာတ္ေတာ္၏သင္ခန္းစာတို႔ကို အတုယူသင့္ပါသည္။ အိုင္တီနည္းပညာထြန္းကားေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရရွိလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလွ်ာ္စြာ စူးစမ္းေလ့လာၿပီးမွသာ ယုံသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေတြ႔သမွ်သတင္းစကားမ်ားကို ယုံၾကည္လွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး စည္းလုံးမႈၿပိဳကြဲႏိုင္ပါသည္။ “ႏြားကြဲလွ်င္ က်ားဆြဲမည္” ဟူေသာ စကားကိုလည္း အစဥ္သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပုထုဇဥ္လူသားမွန္သမွ်သည္ မည္သူမွအမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္ပါ။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းကိုဦးေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မွားကြက္၊ဟာကြက္တို႔ကို စာျဖင့္ေဝဖန္ အႀကံျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ Facebook ေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ ေဝဖန္အႀကံျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ဆိုင္aသာကိစၥရပ္မ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲေစေသာစာသားမ်ား၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုၿပိဳကြဲေစေသာစာသားမ်ား စသည့္အခ်က္တို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ မိမိ၏ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ အင္တာနက္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ေသခ်ာေလ့လာမႈမရွိဘဲ တစ္စုံတစ္ဦး(သို႔) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအေပၚ မိမိ၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဝါးလုံးရွည္ႏွင့္ရမ္း၍ Post တင္ေနၾကသည္ကိုလည္း စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၄င္းအျပဳအမႈမ်ားသည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာမေဆာင္ဘဲ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳသင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ခ်ိန္မွစ၍ မိမိေရႊပအိုဝ္္းတို႔ေရာက္လိုေသာပန္းတိုင္(သို႔) ကိုယ္ၾကမၼာကိုဖန္တီးပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈမရွိလွ်င္ မည္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမွ ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို စည္းလုံးညီညြတ္မႈအားျဖင့္ ရယူၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ ခြန္ေဗေျခာင္ ေလေမာ္ေဟ့
Powered by Blogger.