Monday, July 10, 2017

ပအို၀္းေဒသတြင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မစၥတာ ထိပ္ယိုထင္မဟာဒူက PNOတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၀) ရက္

ပအို၀္းေဒသတြင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္္းစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မစၥတာထိပ္ယုိထင္မဟာဒူ ဦးေဆာင္သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုိင္းဘုရင္၏ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဒီကေန႔ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ဇူလိူင္လ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ မစၥတာထိပ္ယုိထင္မဟာဒူက ပအို၀္းေဒသတြင္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ထိုရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျဖားဗြာခမ္း ခမ္းေဗြး ျဖားခြန္ျမင့္ေအာင္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ျဖားခြန္ထြန္းေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ျဖားခြန္တင္ထြဋ္၊ အတြင္းေရးမွဴး(၄) ျဖားခြန္ဆရာကိုး၊ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ျဖားခြန္ခၽြန္း၊ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ဆရာေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႔သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏြားႏွင့္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ပါက  ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပားအလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္း ရ႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ားကိုပါ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ထိုင္းဘုရင္၏ဆႏၵအရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ထိုေဆြးေႏြးမႈတြင္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအဖြဲ႔၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထီးျဖဴပုိင္ ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏီွးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

နန္းတဆံထီ

Powered by Blogger.