Thursday, September 28, 2017

“ပအို၀္းေတြက ပ်ားေတြလိုဘဲ စည္းစည္းလံုးလံုးေနတယ္၊ သူတစ္ပါးကို မထိဘူး၊ ကိုယ့္ကိုလာထိရင္ေတာ့ ၿငိမ္ခံမွာလည္း မဟုတ္ဘူး ” ဟု ဗိုလ္မွဴးခြန္ဆန္းေက်ာ္ ဆို

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္အထူးေဒသ(၆) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဟြးေတာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မက္ခီးႏူဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေဒသရွင္သန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) (ခမ္း၊ နယ္;၊ အိြဳင္;)အဖြဲ႔က ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)-ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္(PNA)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ဗိုလ္မွဴးခြန္ဆန္းေက်ာ္က ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းေတြက ရိုးသားတယ္၊ ႀကိဳးစားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို အႏုိင္က်င့္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ သူတစ္ပါးကို တိုက္ခိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိၾကဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းတပ္မေတာ္က ပ်ားေတြလိုဘဲ စည္းစည္းလံုးလံုးေနတယ္၊ သူတစ္ပါးကို မထိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ကိုလာထိုး၊ လာထိရင္ေတာ့ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပန္တိုက္ရမွာဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပအို၀္းေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္တဲ့ လူျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးခြန္ဆန္းေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိဘျပည္သူမ်ား ဒုကၡဆင္းရဲႀကံဳေတြ႔မွာ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ပြဲမ်ားမဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသ တိုးတက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အစ္ကိုခ်င္းခ်င္း အၿမဲစည္းလံုးရ မည္ျဖစ္ၿပီး အျမင္က်ယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေမြးျမဴရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္ေကာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ PNO ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖားဆရာကိုးကလည္း ဆိုထားပါသည္။

ထိုလူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ “လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ သူ႔လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ဖို႔ စစ္တပ္ မရွိရင္ သူ႔လူမ်ိဳးလည္းအဆိပ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ စစ္တပ္ဖြဲ႔ရွိမွ သူ႔လူမ်ိဳးလည္း အဆိပ္ရွိမွာျဖစ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္တပ္ထားရျခင္းက ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔သက္သက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ကလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ေပၚလာတာမဟုတ္ဘူး၊ ၁၉၂၃ခုႏွစ္ ဒီေကာင္ခယ္;ေဒသမွာ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္;က ဦးေဆာင္ၿပီး ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို စတင္ေတာ္လွန္ကတည္းက ျဖစ္တည္လာတာ ျဖစ္တယ္၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စစ္ကိုေၾကာက္လို႔သာ စစ္သားလုပ္ရတာပါ” ဟု အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)-ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္(PNA)၊ တြဲဖက္ကြပ္ကဲေရးမွဴး (၂) ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖားခြန္လာမဲင္းက ဤသို႔ ဆိုထားပါသည္။

အဆိုပါ မက္ခီးႏူဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲက အမ်ိဳးသား အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္မ်ား ကိုယ္စီျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ရွိမွသာ ပညာသင္ခြင့္၊ မဲထည့္ခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္မရွိပါက တရား၀င္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသရွင္သန္ရန္အတြက္ “ျပဳျပင္၊ ကာကြယ္၊ ဖန္တီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း” ဟူေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခြန္ဆန္းေက်ာ္က တိုက္တြန္းထားသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီမွ ျဖားခြန္ဆရာကိုးက ပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၏ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ PNO ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ျဖားပညာသန္က ေဒသရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ PNA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ အႀကံေပး ဗိုလ္မွဴးခြန္ဆန္းေက်ာ္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ PNA အထူးတပ္ရင္း ကြန္မန္ဒိုတပ္ခြဲ(၂) ဗိုလ္ႀကီးေမာင္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဌာနမွဴးခြန္ေစာလြင္က ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဌာနတစ္ခုခ်င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ေဒသခံ(၄၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နဂါ့ခြန္
Powered by Blogger.