Thursday, October 12, 2017

“PNOႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ မိမိတို႔အတြက္ ကံေကာင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္လည္း PNO စံနမူနာမ်ားကို ယူသင့္ေၾကာင္း” ေဒၚဆိုင္းေရာ္ ဆို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၂) ရက္

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပိုင္ ေနာင္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကြင္း အတြင္းရွိ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇)ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ ေသာ ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာ ေပးအပ္လႊဲေျပာင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ေဒၚဆိုင္းေရာ္က  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ “အဘဦးေအာင္ခမ္းထီရဲ႕အရပ္ေအာက္မွာဘဲ ပအို၀္းေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအစိုးရအေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြထဲမွာ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ PNO တစ္ဖြဲ႔သာ ရွိပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ က်မအေနနဲ႔ ပအို၀္းေတြနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ရတာ သူတို႔ထက္ ပိုခ်င္ပိုေနလိမ့္မယ္၊ သူတို႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတာ ဂုဏ္လည္းယူတယ္၊ ၀မ္းလည္းသာတယ္။ ဒါဟာ က်မတို႔ ကံေကာင္းျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအေန PNOရဲ႕ စံနမူနာကို ယူသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဤသို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ ၂၀၀၂တြင္ ပအို၀္းကုိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခုတ္ေက်းရြာ၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွစတင္၍ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ (၁၀၄)ဧကအက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ ေနာင္ခမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ရိပ္သာကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါရိပ္သာ၌ ေက်းရြာမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏုိင္မည့္ ေဒသခံလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ သင္တန္းသူ/သား အေယာက္(၃၀၀)ေက်ာ္ကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယခု ေနာင္ခမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရိပ္သာကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးေတြကိုယ္တိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လြဲေပးျခင္းသည္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိလွပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳး လူေနမႈဘ၀ျမင့္တင္ေပးရန္ ပအို၀္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ဦးေဆာင္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမပါလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲရျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ရျခင္းစေသာ အေျခခံစနစ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမပါဘဲ ေျဖရွင္း၍ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘက္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားရာတြင္ အစိုးရမပါဘဲ ေရရွည္တိုး တက္ေျပာင္းလဲလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၁၄ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အတူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ PNO အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းသည္ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္တြဲလုပ္ေသာ ကာလတစ္ေလ်ာက္ အဆင့္အတန္းမခြဲျခားဘဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ့ေသာ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ေဒၚဆိုင္းေရာ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္ကလည္း ယခုလို မိမိတို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ယူေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေနာင္ခမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရိပ္သာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေန၏ ခံယူခ်က္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာအေမြမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာအေမြေပးႏိုင္ရန္မွာ မိမိတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေသာ မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာပညာမ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ မည္သည့္က႑ တြင္မဆို ပါ၀င္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္ခမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရိပ္သာ ေရရွည္တိုးတက္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳေပး ေစလိုေၾကာင္း အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ ေနာင္ခမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရိပ္သာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအို၀္းေဒသ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ လူႀကီးမင္းမ်ား၊ ပါရမီဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည္သည့္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နဂါ့ခြန္
Powered by Blogger.