Friday, October 13, 2017

“ေဒသတကယ္တိုးတက္လိုလွ်င္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း” အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖ ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၃) ရက္

ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရရွိရန္ႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ (၁၃-၁၀-၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျဖားခြန္သိန္းေဖက “ဒီေဒသက အမွန္တကယ္တိုးတက္ခ်င္ရင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိဖို႔ဘဲ  လိုတယ္၊ ဒီအရာ ဒီလုပ္ငန္းက သိပ္က်ယ္ျပန္႔တယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေလ်ာက္ တိုးတက္ဖို႔ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသတိုးတက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ အဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ လုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပႆနာရွိတ့ဲေဒသရြာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ စီမံကိန္းေတြ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခ်မေပးဘူး။ ဥပမာ- တစ္ရြာက သူႀကီးတစ္ေယာက္ေတာင္းတယ္၊ ေနာက္တစ္ရြာ သူႀကီးတစ္ေယာက္က ကန္႔ကြက္တယ္ ဒါဆို ဘယ္လိုမွ လုပ္ေပးလို႔မရဘူး။ ရြာေတာင္ပိုင္းက လိုခ်င္တယ္၊ ရြာေျမာက္ပိုင္းက မလိုခ်င္ျပန္ဘူး၊ ေနာက္ပိုင္း ဌာဆိုင္ရာေတြကို တုိင္ၾကတယ္၊ ျပႆနာတက္ၾကတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ဌာနဆိုင္ရာလည္း လုပ္ေပးလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနန႔ဲက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာကို ခနခနဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လာလုပ္ေပးဖို႔ဆိုရင္ ဒီရြာ၊ ဒီနယ္၊ ဒီေဒသမွာ ေဒထုိင္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရွိလာတာနဲ႔အမွ် ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကလည္း မလြဲဧကန္ ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲရဲႀကီး အာမခံတယ္” ဟု ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဟိုပံုၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ျခမ္းရွိ မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အျခားေက်းရြာမ်ားသည္ ယခင္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္မ်ားက နယ္ေျမျပႆနာ မ်ားရွိခဲ့ၾကၿပီး ညီေနာင္အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖက ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္
 ပအို၀္းအမည္သာခံၿပီး ပအို၀္းလူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ပိုင္သည္မဟုတ္ ေဒသတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္တကြအျခားညီေနာင္မ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ခါသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS)က ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွ႕ရႈ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေတြ ျပည္သူမ်ား လိမၼာပါးနပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံ တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်းရြာမ်ား၏ ေဒသအေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔သည္သာ အသိဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းဇယားတိတိက်က် ျပဳစုထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသ တို႔းတက္ရန္ ေဒသခံအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ထပ္မံတိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ျဖဴ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္ႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နုယ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ နမ္းပါခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု၊ နားပံုေက်းရြြြာအုပ္စု၊ လဲသက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မိုင္းလင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ စနင္းေဖာင္းဆိုင္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံစုစုေပါင္း(၈၀၀)နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသအတြင္းရွိ လိုအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ဆည္ေျမာင္တမံမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစရွိသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

နဂ့ါခြန္
Powered by Blogger.