Tuesday, November 21, 2017

ပန္းတင္ - အံြအား - လင္းေလ လမ္းအဆင့္ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၁)ရက္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္းတင္ - အံြအား - လင္းေလ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွ ကတၱရာလမ္း အဆင့္ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO)၊ လြတ္ေတာ္ေရးရာဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ဥပေဒေရးရာဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ႕တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါလမ္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀)ႏွစ္တြင္ အမာခံေက်ာက္ေခ်ာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ပန္းတင္ - အံြအား - လင္းေလ လမ္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စကားအရ (၄)မိုင္ခန္႔လမ္းသည္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အခ်က္အလက္ရယူကာ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.