Thursday, December 7, 2017

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ စပါး(ေကာက္)ရိတ္သိမ္းသည့္ ဓေလ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ဟူေသာ ရာသီဥတုသံုးပါးကို အမွီျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သီးႏွံမ်ိဳးစံုတို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမ်ားစုတို႔သည္လည္း ေတာေတာင္ ေရေျမသဘာဝကို မွီခိုၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ေဒသတြင္ လက္ဘက္၊ သနပ္ဖက္၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေျပာင္း၊ စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ေကာ္ဖီ၊ ေကာ္ဖီထုတ္၊ ပန္းေကာ္ဖီ၊ ဂ်င္း၊ နႏြင္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ေဂၚရခါးသီး၊ ျငဳပ္သီး၊ ဗာဂ်ီးနီးယားႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည့္သီးႏွံမ်ား ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းလူမ်ိဳးတို႔၏ေဒသတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ေတာင္ယာတို႔၌ ေတြ႕ရွိရေသာ သီးႏွံမ်ိဳးစံုစိုက္ခင္းတို႔အျပင္ ေဆာင္းရာသီသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ဝါဝါဝင္းဝင္းရနံ႔သင္းသင္းစပါးခင္းတို႔ သည္ သဘာဝအလွအပကို အေရာင္အေသြးျခယ္သလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သီးႏွံဟူသည္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးသည့္ေနာက္ ရိတ္သိမ္းရာသီေရာက္လာလွ်င္ ရိတ္သိမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ လယ္ယာႏွင့္ေတာင္ယာစပါးခင္းမ်ားကို တန္ေဆာင္မုန္းလ ႏွင့္ နတ္ေတာ္လတို႔တြင္ ရိတ္သိမ္းၾကသည္ကို သိရွိရပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႔၏ဓေလ့ရိုးရာ စပါး(ေကာက္)ရိတ္သိမ္းမႈ ပံုရိပ္မ်ားကို စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေသာအားျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေတာင္ေစာင္းစိုက္ခင္း တို႔တြင္ ေတာင္ယာစပါးကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးၾကရေသာေၾကာင့္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲမႈရွိ သည္ကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ စပါးခင္းမ်ားကို ရိတ္သိမ္း ရာတြင္ တံဇဥ္(န.ဇံ)မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကရိတ္သိမ္းၾကၿပီး လူအင္အားျဖင့္သာ စပါးေျခြၾကရပါသည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ စပါးရိတ္သိမ္းေျခြပံုမွာ အျပန္အလွန္ကူညီ(မာ.ပေဒါ့.)ၾကၿပီး စုေပါင္းစပါးရိတ္ၾကသည္။ မိမိစပါးၿခံတြင္ အျခားသူကလိုက္၍ စပါးရိတ္ကူညီၿပီးသည့္ေနာက္ အျခားသူ၏ စပါးၿခံတြင္လည္း ျပန္လည္ၿပီး စပါးရိတ္လိုက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ အျပန္အလွန္(မာ.ပေဒါ့.)ကူညီၿပီး စပါးရိတ္ လိုက္ေပးၾကျခင္းျဖင့္ လုပ္အားမ်ားမ်ားရရွိကာ လုပ္သားခကုန္က်မႈမရွိသည့္အျပင္ စပါးခင္းထဲတြင္ သာသာ ယာယာ တီတီတာတာစၾကေနာက္ၾက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစကားေျပာၾက ဟာသေနာၾက ေဟးေလးဝါးလား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျဖင့္ စပါးခင္း တစ္ခင္းၿပီးတစ္ခင္း စပါးရိတ္လိုက္ၾကသည္။ ရိတ္ၿပီးသည့္ စပါးမ်ားကို အစည္း လိုက္အတန္းလိုက္ အစီအရီညီညီညာညာျဖင့္ ထိုစပါးခင္းထဲတြင္သာ ေနကိုအေျခာက္ခံ(အေျခာက္လွန္း) ၾကသည္။
အေျခာက္ခံ(အေျခာက္လွန္း)ထားသည့္စပါးမ်ား အတန္အသင့္ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာ္ စပါးေျခြ သိမ္းၾကသည့္အခါတြင္လည္း အျပန္အလွန္ကူညီ(မာ.ပေဒါ့.)ၾကၿပီး စပါးေျခြၾကသည္။ စပါးေျခြသိမ္းပံုမွာ ထိုစပါးခင္းေျမျပန္႔ျပင္ေပၚတြင္ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအခင္းဖ်ာ(သို႔မဟုတ္)မိုးကာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ပထမဦးစြာ ေအာက္ခံခင္းၾကၿပီး ေလတိုက္မႈေၾကာင့္ စပါးေစ့မ်ားလြင့္စင္သြားျခင္းမရွိေအာင္ အကာအရံ မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စပါးေျခြ(ပုတ္)ရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ အထက္ပါေနရာအခင္း၏ အနီးတြင္ စပါးခင္းပိုင္ရွင္မွ စပါးစည္းအနည္းငယ္ကို ဖိုခေနာက္ပံုစံျဖင့္စုပံုထားၿပီး ၎အေပၚတြင္(ပအိုဝ္းအေခၚ -တင္>ဗြဴၿခိဳ>)ထမင္းဦးဟင္းဦးျဖင့္ ပႆဦးတင္ကာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အရက္အနည္းငယ္(ပအိုဝ္းအေခၚ -ဆ်ာ.ဖေလဥ္)ေလာင္းခ်ကာ စပါးအထြက္တိုး(မ်ား)ပါေစေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ စပါးေျခြ(ပုတ္)ရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ အထက္ပါေနရာအခင္း၏ အလယ္တြင္(ပအိုဝ္း အေခၚ - တင္>/တြန္>)စပါးေျခြ(ပုတ္)ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စင္ကိုထားရွိၿပီး ၎၏ေအာက္ေျခတြင္ စပါးခင္း ပိုင္ရွင္က(ပအိုဝ္းအေခၚ - တင္>ဗြဴၿခိဳ>)ထမင္းဦးဟင္းဦးႏွင့္ သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုထားကာ ထပ္မံဆုေတာင္း မႈျပဳၿပီး စပါးခင္းပိုင္ရွင္မွ စပါးစည္းအနည္းငယ္ကိုယူကာ ဦးဆံုး စပါးေျခြ(ပုတ္)သည္ ႏွင့္ စပါးအား ဝိုင္းဝန္း ေျခြ(ပုတ္)ေပးၾကမည့္အျခားသူမ်ားက စပါးေျခြ(ပုတ္)ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္စင္ေအာက္တြင္ ထားရွိသည့္ ထမင္းဦးဟင္းဦးႏွင့္ သစ္သီး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သြက္သြက္လက္လက္ အလုအယက္ျဖင့္ သူယူငါယူ လုယူၾက ကာ ဝိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စားေသာက္ၿပီးၾကသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စပါးခင္း ထဲတြင္ အေျခာက္ခံ (အေျခာက္လွန္း)ထားေသာ စပါးစည္းမ်ားကို သြားေရာက္သယ္ေဆာင္လာၿပီး စပါးေျခြ (ပုတ္)ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေနရာအခင္းအနီးတြင္ခ်ထားကာ အမ်ိဳးသားမ်ားက စပါးစည္းမ်ားကိုယူ၍ စပါးေျခြ(ပုတ္)ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္စင္ေပၚသုိ႔ “ဝါးတလားလား”ဟုၿပိဳင္တူေအာ္ဆိုၾကကာ စတင္စပါး ေျခြ(ပုတ္)ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဟးေလးဝါးလား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျဖင့္ ဆက္လက္စပါးေျခြ(ပုတ္)ၾကရာ အခ်ိဳ႕လူပ်ိဳက မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ားအား စကားစစ္ထိုး(ပအိုဝ္းအေခၚ-ေငါဝ္းကဲးဝင္.)ၾကပံုမွာ “အိြဳး-------အြိဳး-------ဟန္>ေနင္> တန္ယုိ နီမြိဳးသီးပိုခို ဗြဴကသမ္းဆ. သမ္းလ.အာ အြိဳး------အိြဳး----- စူေလာင္.တန္တန္ နီမိြဳးသီးပနမ္ နင္>ေယာင္.ေရ. နာ.သဲင္.လြဥ္.ခန္းနီလမ္း နာ.သဲင္.ေထာင္းေဖ>ခန္း နီမိြဳးဗြဴ----နယ္ေဟြးေဟြ> (ဒီႏွစ္ စပါးကအထြက္မ်ားေတာ့ လက္ေမာင္းသန္သန္မိန္းမပ်ိဳးေလးေရ အစ္ကို႔အိမ္မွာ အၿပီးလိုက္ေနကာ အေမ့စပါးကို လိုက္ေထာင္းေပးပါေတာ့လား)လူပ်ိဳဘက္ကစတင္ စကားစစ္ထိုး(ကဲး)ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မိန္းမပ်ိဳဘက္မွလည္း အားက်မခံျဖင့္ “အိြဳး------အိြဳး------နင္>နီ ဟို႔.ေပ>တထာ နာ.ထြဳမ္>လြဴးမဥ္>ဒါ> သဲင္.ေထာင္းေဖ>ဗာ>ခန္း ေဝးခိုသီးဗြဴလဲ့ သဲင္.လြဥ္.ေအာဝ္>လ.ဒ်ာ> နယ္ေဟြး ေဟြ>”(ဝမ္းတထြာစာကို တစ္သက္လံုးရွာေၾကြးႏိုင္သပဆိုရင္ စပါးလိုက္ေထာင္းေပးရလည္း အစ္ကိုႏွင့္တစ္သက္လံုး လိုက္ေနလို႔ရ ပါတယ္)ဟု ျပန္လည္စကားစစ္ထိုးၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကိုလူပ်ိဳတို႔က မိန္းမပ်ိဳတို႔အား စကားစစ္ထိုး လိုက္၊ မိန္းမပ်ိဳးေလးတို႔က ကိုလူပ်ိဳတို႔ကို စကားစစ္ျပန္ထိုးလိုက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက စပါးေျခြ(ပုတ္)လိုက္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စပါးစည္းမ်ားကို သယ္ယူလာေပးလိုက္ႏွင့္ စပါးေစ့မ်ားသည္ စပါးေျခြ(ပုတ္)ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စင္ေအာက္တြင္ အနည္းငယ္စုပံုလာသည္ႏွင့္ ၎စပါးပံုေပၚတြင္ တံဇဥ္(န.ဇံ)တစ္လက္ကို စပါးခင္းပိုင္ရွင္၏အိမ္ရွိရာအရပ္သို႔မ်က္ႏွာမူလွ်က္ ေဒါက္လိုက္စိုက္ထူထားၿပီး စပါးဆက္လက္ေျခြ(ပုတ္) ကာ စပါးပံုတစ္ေျဖးေျဖးျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္ တံဇဥ္(န.ဇံ)ထိပ္ဖ်ားသို႔ေရာက္ ေသာအခါ တံဇဥ္(န.ဇံ)အား အေပၚသို႔ျပန္ဆြဲတင္လိုက္ စပါးဆက္လက္ေျခြ(ပုတ္)လိုက္၊ တံဇဥ္(န.ဇံ)အား အေပၚသို႔ျပန္ဆြဲတင္လိုက္ စပါးဆက္ေျခြ(ပုတ္)လိုက္ႏွင့္ ဆက္လက္စပါးေျခြ(ပုတ္)ၾကသည္။ စပါးေျခြ(ပုတ္) ရာမွ ထြက္လာေသာ အမိုက္မ်ားကို တစ္ဦးဦးမွတာဝန္ယူၿပီး ဝါးေခ်ာင္းတစ္ခုထိပ္ပိုင္းကို လက္ဝါးျဖန္႔ ထားသည့္ပံုစံျဖစ္ေအာင္ ခြဲျခမ္းျပဳလုပ္ကာ အမိုက္သရိုက္မ်ားလိုက္လံရွင္းလင္းေပးရသည္။
ထိုသို႔ စပါးစည္းမ်ားသယ္ၾကရင္း၊ စပါးေျခြ(ပုတ္)ၾကရင္း၊ အမိုက္မ်ား လိုက္လံရွင္းလင္းရင္း၊ အျပန္အလွန္ စကားစစ္ထိုးရင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေဟးေလးဝါးလားျဖင့္ စပါး(ေကာက္)ရိတ္သိမ္းပြဲကို ႏြဲေပ်ာ္ၾကၿပီး စပါးေျခြ(ပုတ္)ၿပီးသြားေသာအခါ ေန႔လယ္စာစားေသာက္ၾကရန္ ေခတၱနားၾက ပါသည္။ ေန႔လယ္စာစားေသာက္ရာတြင္လည္း စပါးခင္းေပၚတြင္ အခင္းမ်ားခင္းက်င္းကာ ထမင္းဟင္းလ်ာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး အားလံုးဝိုင္းဖြဲ႕ကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးစားေသာက္ၾကသည္မွာ အလြန္မွစားၿမိန္လွပါသည္။ ထိုသို႔ စားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စားေသာက္ၿပီးသြားေသာအခါ သူသူကိုယ္ကို(ထမင္းလံုးစီ)အနားယူၾကၿပီးသည္ႏွင့္ ေလတိုက္မႈေၾကာင့္ စပါးေစ့မ်ားလြင့္စင္သြားျခင္း မရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာအကာအရံမ်ားကို စတင္ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္း ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ စပါးပံုထဲတြင္ရွိေသာ အမိုက္သရိုက္(ဗြဴမြမ္း)မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ အခင္းအား အနည္းငယ္ထပ္မံက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ခင္းၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ပလိုင္း(ပအိုဝ္းအေခၚ-ေသး)သို႔မဟုတ္ လင္ပန္း(ပအိုဝ္းအေခၚ-လဲုင့္.ေပ>)ကုိအသံုးျပဳ၍ မူလစပါးပံုမွ စပါးေစ့မ်ားကိုယူကာ မူလ စပါးပံုအနီးသို႔ ျဖန္႔ႀကဲေပးရသည္။ ထိုသို႔ျဖန္႔ႀကဲသည့္အခ်ိန္တြင္ အျခားပုဂၢိဳလ္ (၃)/(၄)ဦးခန္႔က ဝါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စပါးယက္ခပ္ရန္ ယက္ေတာင္(ပအိုဝ္းအေခၚ- ဝီ့.ဝင္း)ကို အသံုးျပဳၿပီး အမိုက္သရိုက္ (ပအိုဝ္းအေခၚ- ဗြဴမြမ္း)မ်ားကို ယက္ခပ္ေပးၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး စပါးပံုကို ဟိုဘက္သို႔ ျဖန္႔ႀကဲၿပီး ယက္ခပ္အမိုက္ရွင္းလိုက္ ဒီဘက္သို႔ ျဖန္႔ႀကဲၿပီး ယက္ခပ္အမိုက္ရွင္းလိုက္ႏွင့္ (၂) ခါ (၃)ခါမွ် ျပဳလုပ္ေပး သည္ႏွင့္ စပါးပံုအတြင္းရွိ အမိုက္မ်ား ကင္းစင္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ စပါးမ်ားကို ဆာလာအိတ္ထဲ သို႔ ဝိုင္းဝန္းထုတ္ပိုးထည့္ေပးၾကၿပီးသည္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးသိမ္းဆည္းကာ ႏြားလည္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စပါးခင္းပိုင္ရွင္၏ အိမ္သို႔ သိမ္းဆည္း သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္။ စပါးခင္းပိုင္းရွင္အိမ္သို႔ေရာက္ သြားသည့္အခါတြင္လည္း ဆက္လက္ၿပီး အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ေဟးေလးဝါးလားေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျဖင့္ စပါး(ေကာက္)ရိတ္သိမ္း  ေအာင္ပြဲကို ဆင္ႏြဲၾကျပန္သည္ကို စာေရးသူအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ စပါး(ေကာက္)ရိတ္ သိမ္းမႈဓေလ့ ပံုရိပ္မ်ားကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအား မွ်ေဝေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ကေတာင္ေလ
(ခမ္းစႏၱားေဟ့.)

Powered by Blogger.